Prognozės + DI operacijos

Servisas -> Prognozavimas +DI -> Prognozės + DI operacijos

Fakto aprašyme nustatoma kas bus prognozuojama.
Prognozė vykdoma pagal fakto operacijas.
Prognozės aprašyme nustatoma kaip bus prognozuojama.

Prognozės operacijose, remiantis prognozės aprašymu ir fakto duomenimis, paskaičiuojami prognozės duomenys.

Prognozės operacijos gali būti formuojamos ir naudojamos:

  • analizuoti prognozuojamai bet kokiai apyvartai už periodą pagal dienas, mėnesius ar savaites (pardavimų analizė, pelno analizė, sąskaitų apyvartos, kainų pokyčiai, valiutų kurso pokyčiai ir pan. )
  • užsakymų formavimui.

Prognozės operacijų suformavimas

Kuriama nauja prognozės operacija. Iš sąrašo pasirenkamas "Prognozės aprašymas " ir "Faktas".

Pasirinkus, užsipildo laukai "Prognozavimo metodas", "Fakto periodas" ir "Prognozės periodas". Prognozės periodas gali būti pakoreguojamas.

Rekomenduojama, kad prognozės periodas nebūtų didesnis už pusę fakto periodo.

Lentelė užsipildo raktiniais laukais iš fakto operacijos ir nulinėmis reikšmėmis už visą prognozės periodą.

pr_op10

Perkėlimo metu paleidžiama prognozės formavimo programa, kuri yra nurodyta prognozės aprašyme.
Jeigu prognozės aprašyme prognozės formavimo programa nenurodyta, tada paleidžiama prognozavimo programa RivileForecast-1.0-i386.
Pagal nurodytą prognozavimo metodą paskaičiuojama prognozė pasirinktam laikotarpiui, ir operacija užpildoma duomenimis.

Jeigu skaičiavimas baigėsi sėkimingai, operacijai užsideda perkėlimo požymis "P".

Kol operacija vykdoma, perkėlimo požymio reikšmė yra "V", ir sukasi stulpelio "Vykdymo laikas" reikšmės.

pr_op15

Naudojant laiko eilučių prognozavimo metodus, perkėlimas gali užtrukti. Jeigu operacija "užsirakina", t.y. nebesikeičia stulpelio "Vykdymo laikas" reikšmės, reikėtų paleisti perkėlimą iš naujo.

pr_op11

Prognozavimo metodus galima keisti pačioje Prognozės + DI operacijoje.

Jeigu prognozės aprašyme yra įrašyta konkreti prognozės formavimo programa, tai ji veikia visada, nepriklausomai nuo operacijoje priskirto prognozavimo metodo.
Jeigu prognozės aprašyme formavimo programos nėra, tai prognozavimą atlieka įdiegta prognozavimo programa RivileForecast-1.0-i386 pagal operacijoje nurodytą prognozavimo metodą.

Operaciją galima papildyti naujomis eilutėmis. Vedant naujas eilutes, galima nukopijuoti esančių eilučių duomenis

pr_op12

Papildomai įvestos eilutės išsiskiria ryškesniu šriftu.

pr_op13

Papildomai įvestų eilučių nėra fakto operacijoje. Visos kitos eilutės yra fakto operacijose.
Iš naujo perkeliant prognozės operaciją, papildomų eilučių reikšmės išsivalo.

Papildomas eilutes iš prognozės operacijų galima išmesti.
Eilutėse, kurios yra fakto operacijose, galima tik išvalyti informaciją, jų išmesti negalima.

pr_op14

Išmetus eilutes fakto operacijose, jų nebelieka ir prognozės operacijose.

Nuskaityti galima ne visus, o tik dalį suformuotų duomenų. Tai galima atlikti keičiant lauko "Laiko intervalas " reikšmes.

Iš prognozės operacijose suformuotų duomenų gali būti spausdinamos įvairios ataskaitos, formuojami grafikai ir pan.

Pavyzdžiui, taip atrodo grafikas, pritaikius individualų prognozavimo metodą (pagal savaitės dienų vidurkius) :

pr_op08

Prognozės duomenų paruošimas užsakymų formavimui

Prognozės operacijose suformuoti duomenys gali būti naudojami užsakymų formavimui.

Esant poreikiui (pvz., tam tikrų duomenų trūksta, yra tam tikri šuoliai, į kuriuos reikėtų neatsižvelgti, ir pan.) prognozės operacijose suformuoti duomenys pakoreguojami, ir tik tada naudojami užsakymų formavimui.

Atsistojus su pele ant konkrečios reikšmės, viršuje dešinėje esančioje lentelėje atsiranda galimybė pakoreguoti tą reikšmę arba įvesti naują koreguojantį įrašą.

pr_op04

Išsaugojus, lentelėje matoma reikšmė pasikoreguoja, o viršuje atskirai matosi prognozės ir koreguojanti reikšmės.

pr_op05

Kiek galima kurti skirtingų korekcijos eilučių, priklauso nuo prognozės aprašyme sukurtų papildomų laukų kiekio.

Gali būti koreguojama ir pati prognozės reikšmė, tačiau perkėlimo metu ji persiformuoja iš naujo.

Korekcijos laukai skirti tam, kad iš naujo performuojant prognozės operaciją, išliktų suvestos korekcijos.

Paspaudus mygtuką pr_fa08 Perskaičiavimas , galima atlikti pažymėtų eilučių reikšmių perskaičiavimą: padauginti iš koeficiento arba pridėti kiekį.

pr_op06

Neuždėjus požymio "Laukas" perskaičiuojamos ir prognozės, ir koreguojančių įrašų reikšmės.
Pažymėjus "Korekcija", perskaičiuojamos tik papildomai įvestų koreguojančių įrašų reikšmės.
Pažymėjus "Prognozė", perskaičiuojamos tik prognozės reikšmės.

Lauke "Perskaičiuoti" pasirinkus reikšmę "Tik nuskaitytas datas", bus perskaičiuojamos tik ekrane nuskaitytos reikšmės:

pr_op07

Priešingu atveju, pasirinkus "Visas datas", perskaičiuojamos viso periodo reikšmės, nepriklausomai nuo to, kas nuskaityta į ekraną.