Integracijos diegimas

Integracijai reikalingų programų įrašymas.

Darbus atlieka UAB "Rivile" konsultantai ar atstovai.

Į RIV_GAMA\ALL katalogą įrašomos programos:

  • uvs_send.prg ir uvs_send.fxp
  • uvs_z_pos.prg ir uvs_z_pos.fxp

Programų atsisiuntimas (Konsultantams ir atstovams).

ODBC aprašymas.

ODBC sukūrimas. Prisijungimui prie UVS WinPOS sistemos sukuriamas ODBC „UVS_ODBC“.

Nurodyti bazę. ODBC aprašyme būtina nurodyti UVS duomenų bazę (standartiškai „rdata“) :

uvs_1

Prisijungimo rekvizitai. Prisijungimo prie duomenų bazės rekvizitai nurodomi parametre "UVS_POS". Šis parametras susikuria pirmą kartą paleidus duomenų užsiuntimą į UVS WinPOS. Prisijungimo rekvizitus turi pateikti UVS technikas.

Kiekvienai UVS WinPOS kasai Rivile GAMA sistemoje turi būti aprašyti du įrenginiai: kasa ir POS

uvs_2

UVS Kasos aprašymas RIV_GAMA programoje

Servisas -> Kasos -> Kasų aprašymas

uvs_3

Pastaba: Aprašant „Kasos įrenginį“, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip yra sukonfigūruotas prekių su EAN13 barkodu interpretavimas. Dažniausiai reikalaujama siųsti kainas su 13 simbolių, todėl tą parametrą būtina suderinti su UVS technikais. Tokiu atveju, kasos aprašyme reikia uždėti "v"- "Bar kodas su kontroliniu skaičiumi".

Kodas – UVS sistemoje įrenginio numeris (POS-o ar sistemų ID suderinti su UVS).

Formuojami duomenys – ODBC vardas „UVS_ODBC“.

Ataskaitos failas – ODBC vardas „UVS_ODBC“.

Programa – nurodoma „uvs_send“ siuntimo į kasas programa. Ši programa pateikiama su tekstu, todėl yra galimybė smulkiems pakeitimams ar pasitikrinti veikimo logiką.

Programa po Z – nurodome „uvs_z_pos“. Tai programa importuojanti Z-tus į POS operacijas.

Aprašymas – šiame laukelyje reikia nurodyti paskutinio nuimto prekių Z numerį. Pavyzdyje nurodyta 20, tai nuimant sekantį Z-tą bus nuimamas 21. Po sėkmingo Z-to nuėmimo nuimto, Z-to numeris užrašomas į šį lauką, ir sekantis Z-tas bus nuimamas vienu didesnis. Pradinę jo reikšmę suderinkite su UVS specialistais.

UVS POS aprašymas RIV_GAMA programoje

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

uvs_4

Kodas – įrenginio numeris UVS sistemoje, pabaigoje pridedant „POS“ (POS-o ar sistemų ID suderinti su UVS). Pavyzdžiui, jei kasa „1736“, tuomet POS aprašomas kodu „1736POS“.

Tipas – nėra svarbus, svarbiausia kad būtų POS.

Formuojami duomenys – ODBC vardas „UVS_ODBC“.

Padalinys – kuriame bus generuojamos POS operacijos.

Klientas – kuriam bus priskirtos POS operacijos.

Mokėjimo grynais sąskaita – grynų pinigų sąskaitą, kuri bus naudojama atsiskaitant grynais.

uvs_5

Mokėjimo sąskaita pagal nutylėjimą – ši sąskaita bus naudojama tada, kai nepavyks nustatyti, kaip buvo mokėta.

Papildomi atsiskaitymo būdai - detaliose eilutėse galima nurodyti kitokius atsiskaitymo būdus. Juos reikia suderinti su UVS specialistais, jų terminologijoje, tai „Atsiskaitymų Rūšys“. Jos nurodomos laukelyje "Kredito Nr." Pvz., taip Rivile GAMA sistemoje nurodoma 8-ta atsiskaitymo rūšis:

uvs_6

POS informacija - Kadangi POS bus naudojamas tik prekių Z-tų importui, pažymimas laukas "Nefiskalinis variantas“, visi kiti laukai neturi reikšmės.

uvs_7