Rivile API v2 (REST web servisai)

Rivile API v2 (REST web servisai) - tai web servisų pagalba saugi prieiga prie Jūsų duomenų bazės iš išorinių sistemų tokių kaip elektroninė parduotuvė ar pan.

Norint naudotis API webservisais turite užsakyti paslaugą. Dėl paslaugos užsakymo ir detalių, kreipkitės į savo atstovus arba Rivile

Reikalavimai

Rivile API v2 (REST) skirta Rivile GAMA klientams:

  • Tik turintiems versijų prieigos sutartį
  • Rivile GAMA versija ne mažesnė nei 112
  • SQL serverio reikalavimai:
    • arba Sybase SQL versija ne mažesnė nei 11.0
    • arba SQL Server ne mažesnė nei SQL2008

Manorivile-Gateway

Rivile API v2 (REST web servisai) veikia per papildomą aplikaciją - ryšio kanalą (Manorivile-Gateway). Aplikacija turi būti sudiegta kliento kompiuteryje/serveryje, kuris turėtų prieigą prie Rivile GAMA duomenų bazės.

Manorivile-Gateway diegimo instrukcija

Metodų sąrašas

Pardavimo, pirkimo operacijos

Metodas Trumpas aprašymas
EDIT_I06 Pirkimų/pardavimų dokumento koregavimas.
EDIT_I06_FULL Naujo pirkimo/pardavimo dokumento sukūrimas (kartu su detaliomis eilutėmis).
EDIT_I06_KOP Pirkimų/pardavimų dokumentų kopijavimas, keitimas.
EDIT_I06_DOC Prie pirkimų/pardavimų operacijos dokumento/nuorodos prisegimas, koregavimas, trynimas.
EDIT_I06_DOCS Prie pirkimų/pardavimų operacijos dokumentų/nuorodų prisegimas, koregavimas, trynimas.
EDIT_I07 Pirkimų/pardavimų dokumento detalios informacijos koregavimas.
EDIT_I08 Pirkimų/pardavimų dokumento atidėjimų koregavimas.
EDIT_I13 Pirkimų/pardavimų dokumento apmokėjimo koregavimas.
GET_I06_DEBT Neperkeltų pirkimų/pardavimų dokumentų skolos.
GET_I06_LIST Pirkimų/pardavimų dokumentų sąrašas.
GET_I06_DOC Pirkimų/pardavimų operacijoje prikabinto dokumento arba nuorodos gavimas
GET_I06_DOCS Pirkimų/pardavimų operacijoje prikabintų dokumentų ir nuorodų gavimas
GET_I06_LIST_EXT Pirkimų/pardavimų operacijų sąrašas su papildomais laukais iš padalinių, klientų, prekių kortelių

Vidinės operacijos

Metodas Trumpas aprašymas
EDIT_I09 Vidinių dokumentų koregavimas.
EDIT_I10 Vidinio dokumento detalios informacijos koregavimas.
EDIT_I09_FULL Vidinio dokumento sukūrimas (kartu su detaliomis eilutėmis).
GET_I09_LIST Vidinių operacijų sąrašas.
GET_I09_LIST_EXT Vidinių operacijų sąrašas su papildomais laukais iš padalinių, prekių kortelių

Atsargų operacijos

Metodas Trumpas aprašymas
EDIT_I11 Atsargų operacijų dokumento koregavimas
EDIT_I12 Atsargų operacijos detalios informacijos koregavimas
EDIT_I11_FULL Atsargų operacijų dokumento sukūrimas (kartu su detaliomis eilutėmis).
GET_I11_LIST Atsargų operacijų sąrašas

Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Metodas Trumpas aprašymas
EDIT_I31 Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas
EDIT_I32 Debitorinių/Kreditorinių operacijų detalios informacijos koregavimas
EDIT_I31_FULL Debitorinių/Kreditorinių operacijų sukūrimas (kartu su detaliomis eilutėmis).
GET_I31_LIST Debitorinių/Kreditorinių operacijų sąrašas

Prekės, paslaugos kortelės

Metodas Trumpas aprašymas
EDIT_N17 Prekės/paslaugos kortelės koregavimas.
EDIT_N13 Prekės akcijų įrašų koregavimas
EDIT_N26 Prekės/paslaugos komponentės kortelės koregavimas.
EDIT_N27 Įpokavimo koeficientų koregavimas.
EDIT_N32 Kainynų ABC koregavimas.
EDIT_I33 Prekės/paslaugos kainos padalinyje koregavimas.
EDIT_N37 Prekės/paslaugos matavimo vnt. Koregavimas.
EDIT_N40 Prekės/paslaugos alternatyvaus barkodo koregavimas.
EDIT_N47 Prekės/paslaugos padalinių koregavimas.
EDIT_N87 Prekės tiekėjo prekių kodų koregavimas.
GET_I17_LIST Prekių likučių sąrašas.
GET_I17_LIST_TIME Prekių likučių sąrašas remiantis koregavimo data.
GET_I33_LIST Prekių kainų sąrašas.
GET_N13_LIST Prekių akcijų sąrašas.
GET_N17_LIST Prekių/paslaugų sąrašas.
GET_N25_LIST Pirkimo / Pardavimo kodų sąrašas.
GET_N26_LIST Sudėtinių prekių komponenčių sąrašas.
GET_N27_LIST Įpokavimo koeficientų sąrašas.
GET_N31_LIST Nuolaidų lentelės.
GET_N32_LIST Prekių kainynų sąrašas.
GET_N37_LIST Prekės informacija pagal barkodą, bendra prekių informacija.
GET_N40_LIST Prekės alternatyvių barkodų informacija.
GET_N47_LIST Prekės padalinių informacija.
GET_N87_LIST Prekės tiekėjo prekių kodų sąrašas.
GET_PS_KAIN Prekių/paslaugų kainų, kainynų, akcijų bei nuolaidų informacijos gavimas
GET_PROD_BY_BARCODE_TIME Prekių/paslaugų normatyvinės informacijos gavimas remiantis koregavimo data
GET_PRICES_TIME Prekių/paslaugų kainų informacijos gavimas remiantis koregavimo data
GET_CLIENTS_TIME Klientų sąrašas POS integracijai

Lojalumas

Metodas Trumpas aprašymas
EDIT_I64 Lojalumo taškų koregavimas.
EDIT_N64 Lojalumo kortelės koregavimas.
GET_I64_LIST Lojalumo taškų sąrašas.
GET_N64_LIST Lojalumo kortelių sąrašas.

Kliento informacija

Metodas Trumpas aprašymas
EDIT_N08 Kliento kortelės koregavimas.
EDIT_N33 Papildomos kliento informacijos(pristatymo informacija, bankinių sąskaitų informacija ir kita) koregavimas.
GET_N08_LIST Klientų sąrašas.
GET_I44_LIST Detali skolų informacija.
GET_T03_LIST Suminių skolų informacija.

Kitos normatyvų kortelės

Metodas Trumpas aprašymas
EDIT_N06 Objekto kortelės koregavimas.
GET_N06_LIST Objektų sąrašas.
EDIT_N07 Padalinių kortelės koregavimas.
GET_N07_LIST Padalinių sąrašas.
GET_N09_LIST Vietovių sąrašas.
GET_N15_LIST Menedžerių sąrašas.
GET_N18_LIST Mato vienetų sąrašas.
GET_N19_LIST Grupių sąrašas.
GET_N35_LIST Logistikos sąrašas.
GET_N45_LIST Valiutų sąrašas.
GET_N60_LIST Asmenų sąrašas.
GET_N63_LIST PVM klasifikatorių sąrašas.
GET_N72_LIST Automobilių sąrašas.
GET_N77_LIST Dovanų čekių sąrašas.
EDIT_N60** Asmens kortelės koregavimas.
EDIT_K45 Rinkinio kortelės koregavimas.

** API metodai yra išjungti pagal nutylėjimą ir norint juos aktyvuoti turite kreiptis į jus aptarnaujantį Rivilės atstovą, kad aktyvuotų reikiamam API raktui!

Įplaukų, išmokų, mokėjimų operacijos

Metodas Trumpas aprašymas
GET_I04_LIST Įplaukų/išmokų registras.
GET_I53_LIST Mokėjimų operacijos.
EDIT_I53 Mokėjimų operacijų koregavimas.

Sutartys

Metodas Trumpas aprašymas
GET_N51_LIST Sutartys.
GET_N52_LIST Sutarčių priedai.

CRM

Metodas Trumpas aprašymas
EDIT_K56 CRM operacijos koregavimas.
GET_K56_LIST CRM operacijos.

POS integracija

Metodas Trumpas aprašymas
GET_I24_LIST Išorinių įrenginių sąrašas.
GET_I63_LIST POS parametrai.
GET_I61_LIST POS operacijų nuskaitymas
EDIT_I61_FULL POS operacijų importas (pinigų įdėjimas, išėmimas, kvito formavimas)
EDIT_I61_OPT Kvito parametrų koregavimas (klientas, asmuo, Sąskaitos faktūros nr.)

Gamyba

Metodas Trumpas aprašymas
GET_I15_LIST Gamybos operacijų sąrašas.
EDIT_I15_FULL Gamybos dokumento sukūrimas su komponenčių sąrašu.
EDIT_I15 Gamybos dokumento koregavimas.
EDIT_I16 Gamybos dokumento komponentės koregavimas.

Kiti metodai

Metodas Trumpas aprašymas
GET_USER_PROC Paleidžia papildomas vartotojo procedūras.
GET_VIEWS_LIST Gauna view'o rezultatą
GET_PAP_LIST Papildomų laukų gavimas.
EDIT_PAP Papildomų laukų koregavimas.
GET_B00_LIST Importo/Eksporto operacijų sąrašas.
EDIT_B00 Importo/Eksporto operacijų koregavimas.
INIT_TRIGGER Sukuria reikiamą infrastruktūrą norint dirbti tik su koreguotos informacijos nuskaitymu.
EDIT_BUS Būsenų koregavimas.