Papildomos užduotys

1 užduotis
Sudenkite tiekėjo UAB "Koralija" dokumentus: pirkimo grąžinimą ir PVM sąskaitą faktūrą .
Sudengimą atlikite įvesdami išmokų operaciją.
Sudengimui naudokite buhalterinę sąskaitą S - "Skolų sudengimas"
  Atsakymas

7_1

2 užduotis
Banko išraše matosi, kad UAB „Versmė“ sumokėjo pagal anksčiau išrašytą PVM sąskaitą faktūrą (pasirinkite dokumentą savo nuožiūra).
Įveskite įplaukų operaciją, žinodami, kad įmonės atsiskaitomoji sąskaita apskaitoma buhalterinėje sąskaitoje 271.
  Atsakymas

7_2

3 užduotis
Įmonė sumokėjo tiekėjui UAB „Koralija“ pagal išrašytą PVM sąskaitą faktūrą (pasirinkite dokumentą savo nuožiūra).
Įveskite išmokų operaciją, žinodami, kad įmonės atsiskaitomoji sąskaita apskaitoma buhalterinėje sąskaitoje 271.
  Atsakymas

7_3

4 užduotis
Įmonė sumokėjo avansą 1000 EUR tiekėjui UAB „Mugė“ .
Įveskite išmokų operaciją, žinodami, kad įmonės atsiskaitomoji sąskaita apskaitoma buhalterinėje sąskaitoje 271.
Įveskite tiekėjo UAB "Mugė" banko rekvizitus: banko kodas- 70440, sąskaitos kodas - LT7404400000000002222
Uždėkite požymį "Pagal nutylėjimą".
  Atsakymas

Po išmokų operacijos perkėlimo:

  1. Susiformuola Didžiosios knygos operacija;

7_4

  1. Pasikeičia įmokės skolos.7_41
5 užduotis
Išmokų operacijų sąraše suvestos išmokos tiekėjams UAB "Koralija" ir UAB "Mugė".
Suformuokite mokėjimo pavedimus.
Suformuokite mokėjimo failą eksportui į banką.
  Atsakymas

Išmokų operacijose formuojami mokėjimo pavedimai.

7_5

Atsiskaitymo dokumentuose formuojamas mokėjimo failas eksportui į banką.

7_51