Sąskaitų už įrenginių naudojimą sugeneravimas

Pagal suvestas sutartis, kas mėnesį klientams sugeneruojamos sąskaitos už įrenginių naudojimą.
Įrenginiai turi unikalius serijinius numerius.
Sutartyse fiksuojama pastovi įrenginio nuomos kaina ir papildoma kaina pagal skaitiklio parodymus.
Skaitiklio parodymai apmokestinami pagal faktą. Jie importuojami iš excel failo ir išsaugomi specialiose lentelėse.

Pavyzdžiui, įmonė nuomoja spausdintuvus, klientas moka fiksuotą sumą už spausdintuvo nuomą ir papildomai pagal skaitiklio parodymus už atspausdintus lapus.

Pagrindiniai žingsniai :

 1. Sutarčių suvedimas
 2. Skaitiklių parodymų importas
 3. CRM operacijos įvedimas (vieną kartą)
 4. Pardavimo operacijų generavimas

Diegimas :

 1. Lentelės skaitiklių parodymams sukūrimas
 2. Importo iš excel failo užprogramavimas

Pagrindiniai žingsniai

1. Sutarčių suvedimas

Servisas -> Kortelės -> Sutartys

Sutarčių sąraše suvedamos sutartys.

Sutarties pavadinimas turi būti "Spausdintuvo nuoma", tipas - "Pardavimo".
Lauke "Sutarties numeris" įvedamas įrenginio serijinis numeris.

ir_05

Sutartyse suvedami priedai.

Tiek pati sutartis, tiek atskiri jos priedai gali turėti skirtingus galiojimo terminus: užpildomas laukas "Terminuota".

Sutarties prieduose parenkamos paslaugos ir nurodomos jų kainos.

Nuomos paslaugai lauke "Parinkinėti kainas" įvedama paslaugos suma už visą mėnesį, o paslaugoms, kurios bus paskaičiuojamos pagal skaitiklių parodymus - vieneto kaina.

ir_06

Jeigu naudojama minimali skaitiklio reikšmė, už kurią visada bus skaičiuojamas mokestis, tai ji įvedama priedo pastabų lauke.

Jeigu priedas apims mažesnį nei mėnuo laikotarpį, tai pardavimų generavimo metu nuomos suma bus paskaičiuota proporcingai galiojimo terminui.
Paslaugoms, kurių kaina paskaičiuojama pagal skaitiklio parodymus, laikotarpis įtakos neturi.

Pagal paslaugų kodus sutartys susiejamos su skaitiklių parodymais:

 • PS001 - paslaugos kodas, reiškiantis nuomą,
 • PS002 - paslaugos kodas, kuriam bus skaičiuojama suma už pirmo skaitiklio parodymus,
 • PS003 - paslaugos kodas, kuriam bus skaičiuojama suma už antro skaitiklio parodymus,
 • PS004 - paslaugos kodas, kuriam bus skaičiuojama suma už trečio skaitiklio parodymus,
 • PS005 - paslaugos kodas, kuriam bus skaičiuojama suma už ketvirto skaitiklio parodymus

2. Skaitiklių parodymų importas

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

Paspaudžiamas papildomai užprogramuotas klavišas "Skaitiklių parodymų importas iš Excel" (pvz., F4).

Pasirenkamas skaitiklių parodymų failas. Suimportuoti duomenys atsiranda:

Servisas -> Dokumentų registras

Nuskaitoma lentelė "CRM_P02_MJ1". Paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".

Nuskaičius informaciją atsiranda suimportuoti įrašai.

Paspaudus "Koreguoti" pasimato suimportuoti duomenys:

ir_07

3. CRM operacijos įvedimas

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

CRM operacijų sąraše įvedama operacija su užduotimi "Biuro technikos nuomos sutartys ".

Joje nurodoma:

 • už kurį mėnesį bus generuojamos sąskaitos - nurodoma lauke "Operacijos data" ,
 • kada planuojama siųsti (planuojama pradžios data ir pabaigos data).

Operacijos data turi sutapti su skaitiklių parodymų data.

ir_08

Ši operacija įvedama tik patį pirmąjį kartą. Kitiems mėnesiams ji susigeneruos automatiškai.

4. Pardavimo operacijų generavimas

Prieš generuojant operacijas turi būti suvestos visos galiojančios įrenginių nuomos sutartys.

Pažymima "v" ir perkeliama CRM operacija su užduotimi "Biuro technikos nuomos sutartys".

Perkeliant operaciją:

 • sugeneruojamos pardavimų operacijos,
 • suformuojamas ir prie CRM operacijos prisegamas PDF dokumentas, kuriame pateikiamas sugeneruotų pardavimo operacijų informacija,
 • sugeneruojama nauja CRM operacija su užduotimi "Biuro technikos nuomos sutartys", skirta kitam mėnesiui.

ir_09

Paspaudus mygtuką "Dokumentas" galima pažiūrėti sugeneruotų pardavimo operacijų informaciją.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

ir_11

Pardavimo detaliose eilutėse parodoma pagal kokią sutartį ir už kokį laikotarpį ji sugeneruota, bei skaitiklių parodymai periodo pradžioje ir pabaigoje.

ir_12

Kitais mėnesiais vykdomas tik 2 ir 4 žingsniai. Jeigu atsiranda naujos nuomos pardavimo sutartys, jos suvedamos analogiškai, kaip aprašyta 1 žingsnyje.

Kiekvieną mėnesį suimportuojami nauji skaitiklių parodymai. Formuojant sąskaitas, išskaičiuojamas skirtumas tarp šio mėnesio ir ankstesnių mėnesių skaitiklių parodymų.

Diegimas

1. Lentelės skaitiklių parodymams sukūrimas

Servisas -> Dokumentų registras

Skaitiklių parodymai bus importuojami iš excel failo, kurio struktūra:

ir_02

Įrenginių serijiniai numeriai yra unikalūs.

Dokumentų registro modulyje sukuriama nauja lentelė suimportuotos informacijos saugojimui.

ir_01

"Kodas" - "CRM_P02_MJ1 "

"Dokumento Nr." - "CRM_P02_MJ1 "

"Lentelės Nr." - susikuria automatiškai ir nusako vartotojo lentelės numerį.

Skirtuke "Antra" aprašoma lentelės struktūra.

Įrašas išsaugomas ir perkeliamas. Dokumentų registro modulyje atsiranda naujas įrašas , paspaudus mygtuką "Analitinė informacija" matysis suimportuoti skaitiklių parodymai.

ir_03

2. Importo iš excel failo užprogramavimas

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

Užprogramuojamas klavišas (pvz., F4) skaitiklių parodymų importui iš excel failo:

crm_p02_mj1_imp("CRM_P02_MJ1",1,"f04_col2")

ir_04

Pirmas parametras - dokumentų registro lentelės kodas,
Antras parametras - dokumentų registro lentelės numeris,
Trečias parametras - stulpelio, kuris turi būti unikalus, kodas. (Šiuo atveju, tai yra įrenginio serijinis numeris).

Konsultantams ir atstovams: