Importas iš Shopify

shopi_4

Rivile GAMA programoje galimas importas iš Shopify sistemos.

Importas veikia tik nuo Rivile GAMA 115 versijos.

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas pasirinktas klavišas.

Importas vykdomas pardavimo operacijų lange paspaudus tam tikslui užprogramuotą klavišą.

Shopify_RO

Integracijos diegimas :

  • Manorivile-Gateway įdiegimas;
  • Importo programos įrašymas;
  • Parametrų aprašymas;
  • Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreikį;
  • Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.