POS aprašymas

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Kiekvienam POS įrenginiui suteikiamas kodas.

Iš sąrašo parenkamas įrenginio tipas.

Lauke "Aprašymas" dažniausiai įvedamas įrenginio serijinis numeris.

Lauką "Kompiuterio vardas, prie kurio prijungtas kasos aparatas" palikus tuščią, sistema jam priskiria kompiuterio, kuriame daromas aprašymas, vardą. Jei reikia, laukas pakoreguojamas. Jeigu bus dirbama per terminalą, šis laukas nepildomas.

Lauke "Mokėjimo grynais sąskaita" nurodoma, į kurią buhalterinę sąskaitą bus pajamuojami grynų pinigų mokėjimai.

Informacija

"Padalinys" - laukas privalomas, jame parenkamas padalinys, iš kurio bus vykdomi pardavimai. Jeigu pardavimai bus daromi ir iš kitų padalinių, juos reikia aprašyti POS parametruose.

"Klientas" - laukas privalomas, jame parenkamas pirkėjo kodas, kuriam bus formuojami pardavimai. Paprastai, tai būna abstraktus pirkėjas - "pirkėjas iš gatvės". Parduodant konkrečiai įmonei, bus galima ją pasirinkti iš klientų sąrašo.

"Bar kodas su kontroliniu skaičiumi " - pardavimams per POS šis požymis įtakos neturi. Jis skirtas importui iš kaupiklių arba kasų.

Už pardavimus, atliktus per POS-ą, galima atsiskaityti grynais, bankinėm kortelėm, pavedimu, dovanų kuponais. Požymis "Galimi mišrūs atsiskaitymai" reiškia, kad už tą patį kvitą bus galima atsiskaityti mišriai, pavyzdžiui, dalį sumos mokant banko kortele, dalį grynais.

"Nepardavinėti į minusą/Leisti pardavinėti į minusą/Pardavinėti tik į minusą" nurodo, kaip turi elgtis sistema, kai norint atlikti pardavimą per POS, trūksta prekių kiekio.

Režimas "Nepardavinėti į minusą" reiškia, jog sistema neleis parduoti prekės, jei nėra jos likučio.

Režimas "Leisti pardavinėti į minusą" reiškia, jog sistema leis parduoti prekę, jeigu ir nėra jos likučio. Jei prekės likutis yra, jis nurašomas iš einamųjų likučių kiekio, o trūkstami likučiai bus nurašomi perkeliant kvitus į pardavimo operacijas. Jeigu tuo metu nebus reikiamo likučio, kvitas nepersikels.

Režimas "Pardavinėti tik į minusą" reiškia, kad pardavimo per POS metu likučiai netikrinami ir nenurašomi. Prekės nurašomos tik perkeliant kvitus į pardavimo operacijas.
Šiuo atveju, galima parduoti prekes iš padalinio, kuris yra kitos identifikacijos, todėl šis režimas taikomas, kai POS dirba autonomiškai, kvitai replikuojami į centrą ir centre perkeliami.

POS parametrai

Skirtuke "POS parametrai" aprašoma detali informacija:

  • vartotojai, kurie galės dirbti su POS,

Jeigu su keliais POS dirbama per terminalą, kiekvienam įrenginiui būtinai turi būti aprašyti skirtingi vartotojai.
Pagal vartotoją sistema atskiria su kuriuo POS yra dirbama.

  • padaliniai, iš kurių bus daromi pardavimai,
  • mokėjimai kreditu (nurodomos buhalterinės sąskaitos),

Mokėjimas kreditu aprašomas atsiskaitymams bankinėmis kortelėmis, dovanų čekių panaudojimui (dovanų čekiai), anksčiau sumokėto avanso panaudojimui (POS avanso apskaita) .

kreditas_01

Kredito numerį atsiskaitymams bankine kortele reikia suderinti su fiskalinio bloko tiekėju. Jis būtinai turi skirtis nuo kituose mokėjimuose nurodytų kredito numerių.

Mokėjimo kreditu aprašyme ryšys "ASPA" nurodomas tuo atveju, kai pajungtas Aspa fiskalinis blokas ir kai banko ryšys veikia tiesiogiai per priskirtą kreditą. (Turi būti suinstaliuoti nauji Aspa draiveriai. )

  • jei reikia - mokėjimo grynais, pinigų įdėjimo, pinigų išėmimo sąskaitos.

Pinigų įdėjimas aprašomas grynųjų pinigų įdėjimui į stalčių, avanso sumokėjimui grynais ir banko kortele (POS avanso apskaita) , užstato sumokėjimui.

Pinigų išėmimas aprašomas grynųjų pinigų išėmimui iš stalčiaus, užstato grąžinimui, atsiskaitymui už taromato kvitus (Taromato kvitų skenavimas POS pardavimo taške).

POS informacija

Skirtuke "POS informacija" parametrizuojamas POS darbas.

"Darbo režimas"- pagal nutylėjimą reikšmė "Pardavimas". Jeigu bus galima vesti ir grąžinimus, tai pasirenkama "Pardavimas-Grąžinimas" :

posn_34

"Įvedamas kiekis"- nurodoma reikšmė „Dešimtainis“, jeigu visi kiekiai, nepriklausomai kokią frakciją jie turi sistemoje, yra traktuojami dešimtainiame formate. Nurodoma reikšmė "Frakcinis“, jei kiekis bus priimamas, atsižvelgiant į frakciją, kuri aprašyta prekės kortelėje.

"Kanalas"- aprašomas kompiuterio COM kanalas, prie kurio pajungiamas fiskalinis blokas.

Pažymėjus lauką "Spausdinti kvitą realiame laike", parduota prekė iš karto siunčiama į fiskalinį bloką. Priešingu atveju, pirmiausiai suformuojamas parduotų prekių sąrašas ir, tik įvedus kvito apmokėjimą, visos prekės siunčiamos į fiskalinį bloką. Pažymėjus šį punktą nebus galima suteikti nuolaidos visam kvitui.

"Nefiskalinis variantas" - pažymėjus šį lauką, POS sistema gali dirbti be fiskalinio bloko, t.y. nevyksta siuntimas į fiskalą. Gali būti naudojamas testavimo metu.

"Maketas" - jeigu per POS parduodamos pasvertos prekės, kurių barkode bus kiekis (pvz., supakuoti mėsos, kulinarijos gaminiai ir pan.), tai aprašomas sveriamo barkodo maketas.

Sveriamas barkodas - tai barkodas, kuriame yra užkoduotas prekės barkodas bei svoris. Pvz:

image-20200915203951308

  • A - Požymis, identifikatorius, kad tai sveriamas barkodas - 2 simboliai (paprastai 21,..29)
  • B - Barkodas, makete nurodoma kiek simbolių sveriamame barkode sudaro tikrasis barkodas. Prekių sąraše tokie barkodai įvedami pradžioje vedant nulius, pvz 000000008888
  • C - Svoris (kiekis), makete nurodoma kiek skaičių po kablelio skaičiuojant nuo dešinės pusės yra tame svoryje, pvz skaičius 002315 - 3 skaičiai pavyzdyje reiškia 2,315.

Makete galima apsirašyti keletą šablonų su skirtingais požymiais, šablonus atskiriant per kabliataškį, pvz 22*4#3;23*4#2;

Prekės mato vieneto aprašyme paliekama "Vienetinė".

"Pajungtas pinigų aparatas" - POS sujungimas su ASPA pinigų priėmimo/išdavimo mašina (veikia tik Aspa posams). Pažymėjus šį lauką, POS pardavimo taško atsiskaitymo lange automatiškai gaunama informacija iš pinigų priėmimo/išdavimo mašinos.

posas_1

Šie ir visi kiti parametrai nustatomi individualiai pagal kliento poreikius.

POS informacija 2

Dirbant su POS galima taikyti lojalumo sistemą. Lojalumas reiškia galimybę pagal tam tikrą algoritmą kaupti lojalumo taškus, ir po to juos realizuoti. Dažniausiai taškai realizuojami juos verčiant nuolaidos procentais, priklausomai nuo sukauptų taškų kiekio taikant skirtingas nuolaidas ir pan. Algoritmai priklauso nuo kliento poreikių, derinami ir aprašomi individualiai.

Servisas -> POS sistema -> Lojalumas

Nusprendus POS sistemoje taikyti lojalumą, reikia apsirašyti lojalumo korteles.

Kiekviena lojalumo kortelė turi savo unikalų kodą. Visi kiti laukai neprivalomi, aprašomi pagal poreikius.

Lojalumo kortelių aprašyme turi būti tik tiek informacijos, kiek reikia lojalumo apskaitai.

Jei lojalumo kortelėje priskirtas klientas, tai ją pasirinkus POS operacijoje, pardavimas bus priskirtas kortelėje nurodytam klientui.

Operacijos

Skirtuke "Operacijos" bus matomos visos su šia kortele atliktos operacijos: surinkti ir panaudoti taškai.

Daugiau apie lojalumo korteles aprašyta Prekybos centro nuolaidos kortelės aprašymas ir Taškų kaupimo nuolaidos kortelės aprašymas.

Prieš pradedant dirbti su POS sistema, būtina apsirašyti POS kvitų numerių skaitliuką.
Jeigu dirbama su keliais POS ir per POS bus atsiskaitoma avansu, tai kvito numeriai visiems POS turi būti unikalūs.
Kiekvienam POS reikia aprašyti skirtingas simbolines dalis.

Tai atliekama :

Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai.

Pardavimo ir grąžinimo operacijų numeravimui apsirašomi POS pardavimo Dok. Nr. ir POS grąžinimo Dok. Nr. skaitliukai.

Jeigu POS kvitui išrašoma sąskaita, tai jos numeris yra parenkamas pagal pardavimo važtaraščiams aprašytą dokumentų skaitliuką.

posn_33