Klavišų užprogramavimas

Visuose moduliuose, kuriuose bus formuojamos sandėlio operacijos, užprogramuojami papildomi klavišai.

Vienas klavišas bus skirtas sandėlio operacijai suformuoti, kitas – išmesti.

Tam naudojama funkcija SYS_SVS_FOR_OP(modul_,op_nr_,rez_).

Funkcijos paskirtis : formuoti sandėlio operacijas.

Funkcijos parametrai:

​ modul_ - programos modulis

​ op_nr_ - operacijos numeris

​ rez_ - "F" - formuoti operaciją (pagal nutylėjimą), "I" -išmesti operaciją

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

=SYS_SVS_FOR_OP("PO",Wi06.i06_kodas_po,"F")

=SYS_SVS_FOR_OP("PO",Wi06.i06_kodas_po,"I")

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

=SYS_SVS_FOR_OP("RO",Wi06r.i06_kodas_po,"F")

=SYS_SVS_FOR_OP("RO",Wi06r.i06_kodas_po,"I")

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

=SYS_SVS_FOR_OP("VD",Wi09.i09_kodas_vd,"F")

=SYS_SVS_FOR_OP("VD",Wi09.i09_kodas_vd,"I")

Pvz. :

klavisai_pirkimai1