Atleidimo vedimas personale

Atleidimo operacija vedama, kai darbuotojas atleidžiamas iš tam tikrų pareigų (ne perkeliamas į kitas, o visai atleidžiamas) arba iš įmonės.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Jeigu darbuotojas dirba pagal kelias sutartis, tai jis gali būti atleidžiamas tik iš vienos sutarties arba iš visų. Tuo atveju kiekvienai priėmimo operacijai vedama atskira atleidimo operacija.

Kuriama nauja operacija.

atleidimas1

Pasirenkamas "Operacijos tipas": "Atleidimas".

Užpildomi laukai "Operacijos data" (įsakymo data) ir "Dokumento Nr." (įsakymo numeris).

Iš atitinkamų sąrašų parenkamos laukų "Personalo kodas" ir "Priėmimo operacija" reikšmės. Pasirinkus personalo kodą, priėmimo operacijos pasirinkimui visada siūlomos tik aktyvios priėmimo ar perkėlimo operacijos.

Įvedama atleidimo data.

Atleidimo operacijos laukelyje "Atleidimo data“ nurodyta data yra paskutinė darbuotojo darbo diena. Kasmetinės atostogos už šią dieną yra skaičiuojamos.

Laukelyje "Atleidimo priežastis“ iš personalo klasifikatorių sąrašo parenkama atleidimo priežastis.

Atleidimo priežasties laukas yra paryškintas. Šis požymis nurodo, jog norint užpildyti laukelį, nebūtina įeiti į pilną klasifikatorių sąrašą – užtenka laukelyje paspausti dešinį "pelės" mygtuką ir bus parodyta atfiltruota sąrašo forma (tik su reikiamomis reikšmėmis).

Norint sąrašą papildyti, reikia jį atsidaryti pilnai. Tada spaudžiamas mygtukas "Sarašas" arba dukart paspaudžiamas "pelės" mygtukas stovint laukelio viduje. Patekus į klasifikatorių sąrašą, sukuriamas trūkstamas klasifikatorius.

"Etato dalis“ parodo kokia konkretaus etato dalis bus atlaisvinta išsaugojus šią personalo operaciją.

Įvedus atleidimo operaciją, joje nurodyta priėmimo operacija tampa neaktyvi, todėl pagal ją daugiau nebus galima kurti jokių operacijų – atleidimo operacija yra paskutinė.

Operacija išsaugoma ir perkeliama.