Ilgalaikio turto vertės keitimas

Ilgalaikio turto vertės pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) registruojamas ilgalaikio turto operacijose.

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos

Kuriama nauja operacija. Įrašoma vertės keitimo operacijos data, dokumentui suteikiamas arba pagal skaitliuką susiformuoja numeris. Pasirenkamas dokumento tipas "Vertės keitimas“.

Kuriama nauja detali eilutė. Ilgalaikis turtas pasirenkamas paspaudus mygtuką "Likučiai“.

IT_pirkimas2

Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkus ilgalaikį turtą, į kiekio lauką įkrenta kiekis su minuso ženklu (-1).

IT_pirkimas2

Kadangi bus keičiama tik ilgalaikio turto vertė, o ilgalaikis turtas nebus nei parduodamas, nei nurašomas, kiekio laukelyje įrašomas 0.

Kainos lauke įrašoma vertės didinimo arba mažinimo suma.

Parenkama koresponduojanti sąskaita, iš kurios bus didinama arba mažinama ilgalaikio turto vertė.

Jeigu buvo skaičiuotas nusidėvėjimas, sukaupto nusidėvėjimo suma atsiranda nusidėvėjimo laukuose - ji apnulinama.

Jeigu ilgalaikio turto vertė didinama, suma įvedama debeto laukelyje (atsidaro paspaudus "Debetas").

Jeigu ilgalaikio turto vertė mažinama, suma įvedama kredito laukelyje.

IT_pirkimas2

Įrašas išsaugomas.

Vienoje operacijoje gali būti keičiama kelių ilgalaikio turto kortelių vertė.

Operacija išsaugoma ir perkeliama.

Jei po vertės keitimo nepasikeičia ilgalaikio turto naudojimo laikotarpis, tai ilgalaikio turto kortelėje pakeičiamas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas į "Likusio laiko“.

IT_pirkimas2

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.