Rivile ADMIN kliento administratoriaus gidas

Aprašymas skirtas administratoriams, turintiems CLIENT ADMIN teises. Administratorius aprašo ir teises jiems suteikia UAB "Rivilė" darbuotojai arba atstovai. Administratorius yra priskiriamas konkrečiam klientui.

Kliento administratorius (CLIENT ADMIN) :

  • sukuria naujus vartotojus (USER),
  • aprašo kuriose duomenų bazėse ir su kuriomis aplikacijomis vartotojas gali dirbti,
  • sukuria ir administruoja API raktus,
  • aprašo naujas kliento duomenų bazes,
  • mato informaciją apie turimas licencijas ir jų panaudojimą,
  • mato visą informaciją apie kliento naudojamus API raktus.

Rivile ADMIN vartotojai aprašomi prisijungus adresu https://admin.manorivile.lt/

Prisijungiama iš UAB "Rivilė" ar jos atstovų gautu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Prisijungus matomi menu punktai :

meniu

1. Vartotojo (USER) sukūrimas

Vartotojai

Meniu punkte "Vartotojai" spaudžiamas mygtukas pliusir sukuriamas naujas vartotojas.

paveiksliukas1

Nurodomas elektroninis paštas, vardas, pavardė.

"Vartotojo vardas" - sukuriamas prisijungimo vardas bei slaptažodis.

"Klientas" - iš sąrašo parenkamas klientas. Sąraše rodomas administratoriui priskirtas klientas.

Uždedamas požymis "Aktyvus vartotojas".

Vartotojas prie sistemos gali jungtis naudodamas elektroninį paštą arba vartotojo vardą, todėl šie rekvizitai yra unikalūs visoje sistemoje.

2. Duomenų bazės ir aplikacijos priskyrimas vartotojui

Spaudžiamas mygtukas "Pridėti teisę dirbti su aplikacija" vart_01

paveiksliukas9

"Duomenų bazė" - iš kliento duomenų bazių sąrašo pasirenkama įmonės duomenų bazė (DB), kurioje dirbs vartotojas.

"Vartotojo vardas Rivilėje" - šiuo vardu per aplikaciją Rivile GAMA sistemoje bus kuriami/koreguojami įrašai bei valdomi kiti nustatymai (parametrai).

"Aplikacija"- nurodoma, su kuria aplikacija vartotojas turi teisę dirbti, pvz., "MSCAN".

Laukuose "Licencijos" ir "Panaudota" matosi kiek bendrai aplikacijai yra išskirta licencijų ir kiek jau jų panaudota.

Vartotojui pridėjus teisę dirbti su aplikacija, sunaudojama viena tos aplikacijos licencija.

Paspaudžiamas mygtukas "Išsaugoti"adm_02

3. API rakto sukūrimas ir administravimas

Įmonės (DB)

Įmonių (duomenų bazių) sąraše matosi išvardintos visos kliento įmonės.

Pasirinktoje įmonėje (duomenų bazėje) spaudžiamas mygtukas "Redaguoti" redaguoti.

Atsidaro kliento duomenų bazės aprašymo langas.

Skiltyje "API RAKTAI", spaudžiamas mygtukas "Sukurti naują API raktą" vart_02

APIRAKTAS

"API raktas" - sugeneruojamas atsitiktiniu būdu.

API raktas rodomas tik vieną kartą, uždarius formą jo pamatyti neįmanoma.

"Galioja iki" - įvedama data, iki kada galios API raktas. Jei laikas neribotas, lauką galima palikti tuščią.

"Paskirtis" - įrašoma, kam skirtas API raktas, pvz., "E-shop testavimui".

Uždedamas požymis "Siųsti el. paštu". Raktas bus siunčiamas el. paštu, kuris buvo nurodytas kliento aprašyme (iš Rivilės sistemų nuomos sutarties Rivile API v2 (Rest web servisų) užsakymų formos).

Pažymimi metodai, kurie bus leidžiami pasirinktam raktui.

Spaudžiamas mygtukas "Pažymėti metodai" metodai

paveiksliukas5

Leidžiamų metodų sąrašas redaguojamas nuimant arba uždedant požymius. Paliekami pažymėti vart_03 metodai, kurie bus leidžiami pasirinktam API raktui.

Plačiau apie metodų sąrašą aprašyta : Metodų sąrašas

Operatoriai

Kuriant naują API raktą kliento duomenų bazei, jį galima priskirti operatoriui. Tai atliekama pažymint nustatymą "Leisti API raktą valdyti operatoriui". Operatorius parenkamas iš operatorių sąrašo.

Jeigu norima leisti API raktą valdyti operatoriui, prieš tai turi būti sudaroma sutartis su operatoriumi.

API raktą, kuris priskirtas operatoriui, reikia aktyvuoti. Tai padaryti gali tik operatorius.

Kol raktas neaktyvuotas, jo būsena - “Laukia patvirtinimo”. Kai raktas aktyvuotas būsena - “Patvirtintas”.

Jeigu raktas neaktyvuotas, darant užklausą gaunama klaida “Apikey or clientdb or client connection is inactive“.

API raktui negalima pakeisti operatoriaus. Jeigu reikia priskirti raktą naujam operatoriui, turi būti sukurtas naujas API raktas.

Sukūrus API raktą, kuris priskirtas operatoriui ir pažymėjus požymį “Siųsti el. paštu”, API raktas bus išsiųstas operatoriaus elektroniniu paštu. Kitu atveju API raktas siunčiamas kliento el. paštu.

Atsiradus poreikiui, API raktą galima sugeneruoti iš naujo.

Spaudžiamas mygtukas vart_04. Atsiranda užklausa:

vart_05

Norint raktą sugeneruoti iš naujo, paspaudžiamas PATVIRTINTI.

4. Kliento duomenų bazės aprašymas

Kaip aprašomos naujos kliento duomenų bazės rasite : Kliento duomenų bazės aprašymas

5. Licencijų apskaita

Kiek duomenų bazės aplikacijai yra skirta licencijų ir kiek jau jų panaudota, matosi kiekvieną kartą vartotojui priskiriant aplikaciją.

Licencijų skaičių galima pasižiūrėti ir įmonių (DB) sąraše.

Įmonės (DB)

Pasirinktoje įmonėje (duomenų bazėje) spaudžiamas mygtukas "Redaguoti" redaguoti.

Pasirinkus skiltį "LICENCIJOS" galima pasitikrinti, kiek turima licencijų ir kokiam vartotojų kiekiui jau yra priskirta aplikacija.

licencijos

API raktų panaudojimas

Apžvalga

Lange "Apžvalga" pateikiama informacija apie visus turimus API raktus ir kiekvieną mėnesį į kliento duomenų bazes vykdytas API užklausas.

uzklausos