Sąskaitų sąrašo siuntimas klientams

Kiekvieną mėnesį klientams išsiunčiamas praeitame mėnesyje išrašytų pardavimo dokumentų (važtaraščių ir grąžinimų) sąrašas.

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

Pagrindiniai žingsniai:

 1. CRM operacijos su užduotimi "Suformuoti klientų sąrašą, kuriems bus siunčiami laiškai su sąskaitų sąrašu" įvedimas (vieną kartą).
 2. Duomenų siuntimui suformavimas
 3. Laiškų klientams išsiuntimas

1. CRM operacijos su užduotimi "Suformuoti klientų sąrašą, kuriems bus siunčiami laiškai su sąskaitų sąrašu" įvedimas

CRM operacijų sąraše įvedama operacija su užduotimi "Suformuoti klientų sąrašą, kuriems bus siunčiami laiškai su sąskaitų sąrašu ".

Joje nurodoma:

 • kokio mėnesio sąskaitų sąrašas bus siunčiamas klientams - nurodoma lauke "Operacijos data" ,
 • kada planuojama siųsti (planuojama pradžios data ir pabaigos data).

  crm_01

Ši operacija įvedama tik patį pirmąjį kartą. Kitiems mėnesiams ji susigeneruos automatiškai.

2. Duomenų siuntimui suformavimas

Duomenys siuntimui formuojami užbaigus vesti ir perkėlus visas praeito mėnesio pardavimų operacijas.

Pažymima "v" ir perkeliama CRM operacija su užduotimi "Suformuoti klientų sąrašą, kuriems bus siunčiami laiškai su sąskaitų sąrašu".

crm_02

Perkeliant operaciją:

 • sugeneruojamos atskiros CRM operacijos su sąskaitų sąrašo siuntimo užduotimis kiekvienam klientui, kuriam bus siunčiama informacija,
 • sugeneruojama nauja CRM operacija su užduotimi "Suformuoti klientų sąrašą, kuriems bus siunčiami laiškai su sąskaitų sąrašu", skirta kitam mėnesiui.

crm_03

Operacijos susiformuoja tik klientams, kuriems mėnesio bėgyje yra išrašytų ir perkeltų pardavimo važtaraščių arba grąžinimų.

Antrą kartą perkeliant formavimo operaciją, susigeneruotų siuntimo operacijos tik naujai atsiradusiems klientams.

Kiekvienoje CRM operacijoje su užduotimi "Sąskaitų sąrašo siuntimas" susiformuoja":

 • kliento el. pašto adresas, kuriuo bus siunčiama informacija,
 • laiško tekstas,
 • suformuojamas ir prie operacijos prisegamas PDF formato dokumentas su siunčiama informacija

crm_04

Paspaudus mygtuką "Dokumentas" galima pažiūrėti kokia informacija bus siunčiama klientui:

crm_05

3. Laiškų klientams išsiuntimas

Visos CRM operacijos su užduotimis "Sąskaitų sąrašo siuntimas" pažymimos "v" ir perkeliamos.

Visiems klientams operacijose nurodytais el. pašto adresais išsisiunčia laiškai su operacijose suformuotu tekstu ir prisegtu PDF failu.

crm_07

Kitais mėnesiais vykdomi tik 2 ir 3 žingsniai.

Konsultantams ir atstovams: