Kliento kortelės užpildymas

Klientai, kurie keisis dokumentais per EDI (EKO), identifikuojami pagal Rivilėje sugeneruotus WEB adresus. WEB adresai turi būti aprašyti tiek klientams, kuriems bus siunčiami dokumentai, tiek klientams, iš kurių jie bus gaunami.

Tiesioginis WEB adresas priskiriamas klientams, kuriems bus naudojamas tiesioginis WEB apsikeitimas.

Šiuo atveju, WEB adresus savo klientų sąrašuose turi aprašyti abi įmonės: ir ta, kuri siunčia, ir ta, kuri gauna dokumentus.

Internetinis WEB adresas priskiriamas klientams, kuriems informacija bus siunčiama naudojant internetinį WEB apsikeitimą.

WEB adresai priskiriami kliento kortelėje alternatyvių adresų sąraše. Jie surandami pagal kliento įmonės kodą, todėl labai svarbu, kad įmonės kodas kliento kortelėje būtų teisingai įvestas.

Kliento kortelės skirtuke "Alternatyvūs adr." kuriamas naujas adresas arba koreguojamas jau esantis.

Jeigu bus keičiamasi tiesiogiai, prie WEB apsikeitimo aprašymo uždedamas požymis "v" - "Tiesioginis".

Spaudžiamas mygtukas "Priskirti web adresą".

Įkrenta Rivile sistemoje sugeneruotas WEB adresas. Jis parenkamas pagal kliento įmonės kodą ir yra unikalus kiekvienai duomenų bazei.

dok1a

Gali būti, kad atsidaro WEB adresų sąrašas, pvz., įmonėms kurios turi daug filialų. Tada reikia pasirinkti tą adresą, kuriuo bus siunčiami dokumentai.

Jeigu bus keičiamasi per internetinį WEB apsikeitimą, prie WEB apsikeitimo aprašymo uždedamas požymis "v" - "Internetinis".

Spaudžiamas mygtukas "Priskirti web adresą".

Atsidaro WEB vartotojų sąrašas. Sukuriamas naujas vartotojas, įrašomi jo rekvizitai. Išsaugojimo metu sistema jam automatiškai priskiria WEB adresą.

dok4

Jei reikia, tam pačiam klientui aprašomi keli skirtingi WEB vartotojai (pvz., kai informacija bus siunčiama į skirtingus filialus).

Pasirenkamas aprašytas WEB vartotojas, ir jo adresas įkrenta į lauką "Internetinis".

dok5

Jeigu dokumentai bus siunčiami į kelis skirtingus filialus, tada kiekvienam iš jų aprašomas atskiras alternatyvus adresas, ir parenkamas konkretus jo WEB adresas.

Uždėjus požymį "Pagal nutylėjimą", alternatyvus adresas automatiškai įkris į pardavimo (pirkimo) operaciją. Norint pakeisti, iš alternatyvių adresų sąrašo reikės pasirinkti kitą adresą.

Jeigu bus siunčiamos pardavimo sąskaitos, uždedamas "v" ant lauko "Pardavimai", ir parenkama pardavimo sąskaitos faktūros forma, kuri bus siunčiama PDF formatu.

dok2

Jeigu bus siunčiami pirkimo užsakymai, uždedamas "v" ant lauko "Pirkimai", ir parenkama pirkimo užsakymo forma, kuri bus siunčiama PDF formatu.

dok3

Kiekvienam klientui gali būti parenkamos skirtingos ataskaitų formos.

Parinktos ataskaitų formos pagal nutylėjimą bus siūlomos atitinkamai pardavimo ir pirkimo operacijose. Pagal poreikį, jas bus galima pakeisti.

Gali būti nurodomas konkretus eksporto šablonas, kuris bus automatiškai naudojamas išeksportuojant klientui skirtus dokumentus.

dok6

Viskas išsaugoma.