Atsiskaitymai pagal dokumentus

Servisas -> Atsiskaitymai -> Įplaukos / Išmokos

Įplaukose (išmokose) vedamos dviejų rūšių operacijos: kai apmokami konkretūs skolos dokumentai (rūšis - "Dokumentai") ir kai mokėjimas vyksta sąskaitų lygyje (rūšis - "Sąskaitos").

Pirmuoju atveju, yra apmokamos skolos klientų, kuriems išrašomi pirkimo arba pardavimo dokumentai.

Vedant įplaukų (išmokų) operaciją, pirmiausia iš sąskaitų plano parenkama buhalterinė sąskaita, į kurią pajamuojami (iš kurios išmokami) pinigai.

Sąskaita, kuri naudojama įplaukų (išmokų) operacijose, sąskaitų plane būtinai turi būti pažymėta kaip "pinigų sąskaita" ir nurodytas valiutos kodas.

Mokėjimo tipas paliekamas "Dokumentai".

Iš klientų sąrašo parenkamas klientas. To kliento aprašyme nurodytas atsiskaitymo tipas būtinai turi būti "Dokumentai" arba "Mišrus".

Skirtuke "Pagal dokumentus" nuskaitomi neapmokėti to kliento dokumentai.

Galimi 4 mokėjimo būdai.

  1. Jeigu apmokamas konkretus dokumentas, tai jis surandamas dokumentų sąraše ir paspaudžiamas mygtukas "Mokėti". Bus apmokama visa dokumento suma. Jeigu reikia, paspaudus koregavimo mygtuką galima ją pakeisti.

  2. Norint vienu kartu apmokėti kelis dokumentus, jie pažymimi "v", ir mygtukas "Mokėti" paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu:

    ats_32

Pasirenkama "Apmokėti pažymėtus".

  1. Kai mokama konkreti suma, kuri išdalinama neapmokėtiems dokumentams, tai paspaudus mygtuką "Mokėti sumą", atsidaro langas, kuriame įvedama suma ir nurodoma, kaip ją išdalinti.

  1. Jeigu suma bus išdalinama pažymėtiems dokumentams, tai pirmiausia jie atžymimi "v", o tada pasirenkama reikšmė "Pažymėtus":

ats_42

Jeigu nėra neapmokėtų dokumentų arba jie nepasirenkami, o vedama nauja eilutė, tai toks mokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis (avansinis). Šiuo atveju, ranka įrašomas dokumento, pagal kurį daromas mokėjimas, numeris (pvz.: užsakymo ar sąskaitos išankstiniam apmokėjimui numeris), spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir suvedama visa mokėjimo informacija: suma, jei reikia, padalinys, sutartis ir pan. Į sąskaitos lauką automatiškai įkrenta išankstinių mokėjimų sąskaita iš klientui priskirtos sąskaitų ryšio lentelės.

Suklydus, galima mokėjimą išmesti. Išmetamas tik apmokėjimas, pats dokumentas lieka. Norint išmesti kelis mokėjimus, eilutės pažymimos "v", mygtukas "Išmesti" paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu:

ats_43

ir pasirenkama "Išmesti pažymėtus".

Norint pažiūrėti bendrą pažymėtų "v" dokumentų skolų, mokėjimo, palūkanų sumą, dukart su pele paspaudžiama ant norimos kolonėlės pavadinimo. Parodoma pažymėtų dokumentų suma ir bendra suma:

ats_44

Perkėlus įplaukų (išmokų) operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.