Prognozės aprašymas

Servisas -> Prognozavimas +DI -> Prognozės aprašymas

Prognozės aprašyme nustatoma kaip bus prognozuojama - parenkamas prognozavimo metodas ir aprašomi tam tikri parametrai.
Jeigu prognozavimo metodas individualus, čia įrašoma prognozės formavimo programa.

Lauke "Laiko intervalas" pasirenkama, kokiais laiko intervalais bus prognozuojama informacija: dienomis, savaitėmis ar mėnesiais.

Pasirenkamas "Prognozavimo metodas":

pr_ap05

Pasirinkimas vykdomas iš pateikto sąrašo, kuriame aprašyti galimi variantai:

 • Individualus - užprogramuotas Rivile GAMA sistemoje.
 • DI (Web) - tinkamiausią prognozavimo metodų kolektyvą iš 22 metodų aibės kiekvienai laiko eilutei (atitinkančiai prekę, paslaugą ir pan.) individualiai parenka DI, remdamasis jos statistinėmis charakteristikomis. Dirbtinio intelekto algoritmas veikia Rivile serveryje, todėl šio varianto veikimui būtinas internetas (taip pat prieiga prie DI paslaugos). Detaliau apie šį metodą galima paskaityti (angl.) čia: DI (Web).
 • Automatinis - tinkamiausią prognozavimo metodą (iš žemiau paminėtų 9) parenka prognozavimo programa, priklausomai nuo faktinių duomenų. Parinkimas vykdomas prognozes lyginant su naujausios istorijos atkarpa, dėl to, kad jis pavyktų sėkmingai, istorija turi būti pakankamai ilga, o prognozės intervalas - ne per daug ilgas.
 • DI (nnetar) - vienas sudėtingiausių metodų (kartu su ETSH), prognozavimui naudojantis matematinį neuroninių tinklų modelį, įkvėptą žmogaus smegenų tyrinėjimų. Pavadinimas pagal angliškų terminų "Neural NETwork AutoRegression" santrumpą. Detaliau apie šį metodą galima paskaityti (angl.) čia: DI (nnetar).
 • Trend - paprasčiausias metodas. Iš esmės brėžia tiesę (kuri dar gali būti papildyta sezoniškumo variacija) per istorijos taškus. Pavadinimas pagal anglišką žodį "trend", kurio artimiausia lietuviška reikšmė - "tendencija" (kilti, kristi). Šis metodas yra paremtas tiesine regresija, apie kurią detaliau galima paskaityti (angl.) čia: tiesinė regresija, regresijos kintamieji prognozavime.
 • Croston - šis metodas skirtas prekių ir paslaugų pardavimams, kada yra daug trūkstamų verčių. Renkantis jį patartina naudoti trūkstamų reikšmių užpildymą nuliais. Pavadinimas pagal mokslininko J. Croston pavardę. Detaliau apie šį metodą galima paskaityti (angl.) čia: Croston.
 • Comb - trijų metodų (SES, Holt ir damped-Holt) vidurkis. Ar įskaityti sezoniškumą, parenkama automatiškai - pagal tai, ar jis pakankamai reguliarus. Metodas sudėtingesnis už Trend ir Croston. Pavadinimas pagal anglišką žodį "combination" (liet. "kombinacija"). Detaliau apie komponentus galite paskaityti (angl.) čia: SES , Holt ir damped-Holt .
 • HW - panašus į Comb, tačiau sezoniškumas įskaitomas kitaip (potencialiai tiksliau). Pavadinimas pagal mokslininkų C. E. Holt ir P. R. Winters pavardes. Detaliau apie šį metodą galima paskaityti (angl.) čia: Holt-Winters.
 • Theta - standartinis metodas, pakankamai gerai ir greitai veikiantis įvairiais atvejais. Ar įskaityti sezoniškumą, parenkama automatiškai - pagal tai, ar jis pakankamai reguliarus. Jei nežinote, kurį metodą rinktis, pradėkite nuo šio. Pavadinimas pagal graikišką raidę Θ (tariama "tèta"). Detaliau apie šį metodą galima paskaityti (angl.) čia: Theta.
 • ThetaH - tikslesnis ir lėtesnis "Theta" metodo variantas. Pavadinime "H" raidė nuo žodžio "hierarchinis". Detaliau apie šį metodą galima paskaityti (angl.) čia: ThetaH ir ETSH.
 • ETS - gana sudėtingas ir tikslus, tačiau lėtesnis metodas. Verta rinktis, jei aukščiau išvardinti metodai neduoda norimo tikslumo. Pavadinimas pagal angl. žodžius "Error", "Trend", 'Seasonal' (liet. "paklaidos", "trendo", "sezoniškumo" (dedamosios) ). Detaliau apie šį metodą galima paskaityti (angl.) čia: ETS.
 • ETSH - patobulintas ETS variantas. Vienas sudėtingiausių (kartu su DI (nnetar)) ir tiksliausių iš vietinių (nenaudojančių interneto) metodų. Dėl didelio skaičiavimų kiekio gali trukti ilgiau nei kiti. Pavadinime "H" raidė nuo žodžio "hierarchinis". Detaliau apie šį metodą galima paskaityti (angl.) čia: ThetaH ir ETSH.

Naudojant metodus, kurie veikia įdiegus prognozavimo programą (t.y. visus, išskyrus "Individualų"), galima nurodyti papildomus parametrus. Jie nurodomi pirmoje parametrų eilutėje.
Kai prognozuojama dienomis, galima nurodyti savaitės dienas, kurios iš skaičiavimų turi būti išimtos. Pavyzdžiui, aprašant pardavimų prognozę galima nurodyti, jog šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbama, todėl parametras atitinkamai užpildomas reikšmėmis "6,7".

pr_ap04

Neigiamos reikšmės prognozėje - jeigu taikant prognozavimo metodus prognozėje gaunami neigiami skaičiai, nurodoma, ar tokios reikšmės bus paliekamos, ar eliminuojamos.

Trūkstamos reikšmės užpildomos - jeigu fakto eilutėje tam tikromis dienomis nėra duomenų, pasirenkama kuo užpildyti trūkstamas reikšmes :

 • nuliais,
 • tarpinėmis reikšmėmis.

Pavyzdžiui, jei prognozuojami pardavimai, tai už dienas, kada nėra jokios pardavimų informacijos, gali būti priskiriamos nulinės reikšmės, bet, jei prognozuojamas valiutų kurso pokytis, trūkstamas reikšmes labiau tinka užpildyti tarpinėmis reikšmėmis.

Jeigu prognozės metodas yra "Individualus", tai skirtuke "Prognozės formavimas" įrašomas programos tekstas:

pr_ap02

Prognozavimui taikant bet kurį iš metodų, išskyrus individualų, prieš tai turi būti įdiegta prognozavimo programa RivileForecast-1.0-i386.

Suformuotus prognozės duomenis bus galima pakoreguoti. Koreguoti galima tiesiai pačius duomenis arba vesti koreguojančias reikšmes. Skirtuke "Papildomi laukai" aprašomi korekcijos laukai, kuriuose bus vedamos koreguojančios reikšmės.

Koregavus pačius prognozės operacijos duomenis ir ją perkėlus, koregavimas dingsta, ir viskas susiformuoja naujai.

Korekcijos laukai skirti tam, kad iš naujo perkėlus prognozės operaciją, išliktų suvestos korekcijos.

pr_ap03

Jeigu korekcijas ves keli menedžeriai arba korekcijos yra kelių skirtingų tipų, tam, kad jos išsiskirtų, rekomenduojama susikurti kelis skirtingus korekcijos laukus.

Prognozavimo programos įdiegimas

Prognozavimo programos RivileForecast-1.0-i386.exe diegimas aprašytas: prognozavimo programos diegimas.