Testas žinių pasitikrinimui

1. Pabaikite sakinį: "Visa algos skaičiavimui reikalinga informacija suvedama....."
1 - Personalo kortelėje
2 - Darbuotojo kortelėje
3 - Priėmimo operacijoje personalo modulyje
4 - Priėmimo operacijoje algos modulyje
  Atsakymas

2

2. Kokia informacija pildoma darbuotojo kortelėje esančiame skirtuke "Prisk./Atsk."?
1 - Suvedami excel programoje paskaičiuoti darbuotojų priskaitymai ir atskaitymai
2 - Įvedamos darbuotojo ligonlapių arba atostoginių sumos
3 - Šis darbuotojo kortelės skirtukas nepildomas
  Atsakymas

3

3. Ar galima paskaičiuoti atlyginimą tik vienam darbuotojui?
1 - Taip, galima
2 - Taip, jeigu jis dirba tik viename padalinyje
3 - Ne, negalima
  Atsakymas

1

4. Kas bus apskaitoma algų sąskaitų ryšyje, prie DU šaltinio nurodytoje buhalterinėje sąskaitoje?
1 - Paskaičiuotas darbo užmokestis
2 - Darbo užmokesčio skola
3 - Ateinančių laikotarpių Sodros sąnaudos
  Atsakymas

1

5. Kurie iš teiginių yra teisingi?
1 - Tik kasmetinėms atostogoms priskiriama reikšmė "Kalendorinės", visoms kitoms - "Nekalendorinės".
2 - Tik įvedus kalendorines atostogas sumažėja darbuotojui priklausančių atostogų dienų skaičius.
3 - Nekalendorinėmis yra laikomos mokymosi, vaiko priežiūros, nemokamos ir visos kitos atostogos.
  Atsakymas

1, 2, 3

6. Kurie iš teiginių yra teisingi?
1 - Jei darbuotojas priimamas dirbti nuo pirmos mėnesio dienos, algos dokumento abiejose datų intervalo datose nurodoma paskutinė mėnesio diena
2 - Jei darbuotojas atleidžiamas paskutinę mėnesio dieną, algos dokumento abi datos intervalo reikšmės turi būti pirma mėnesio diena
3 - Jei darbuotojas atleidžiamas paskutinę mėnesio dieną, algos dokumente požymis "Koreguoti tabelį" nededamas
4 - Jeigu atostogos tęsiasi per kelis mėnesius, atostoginiai už kiekvieną mėnesį skaičiuojami atskira eilute
  Atsakymas

3, 4

Jeigu mokymosi metu iškilo klausimų ar neaiškumų, rašykite akademija@rivile.lt
Šiuo adresu teikiamos konsultacijos besimokantiems pagal Rivile akademija programą.
Kreipiantis prašome patikslinti, kurioje vietoje iškilo klausimas: kuri pamoka, kuri užduotis, kas toje temoje ar užduotyje neaišku.