Ataskaitų spausdinimas

Ataskaitų rūšys

Rivile GAMA programoje ataskaitos yra suskirstytos pagal modulius.

Sistemoje yra interaktyvios ir statinės ataskaitos.

Interaktyvi ataskaita - tai viena ataskaita turinti savyje daug ataskaitų.

spaus4

Interaktyvioje ataskaitoje esančios vidinės ataskaitos generuojamos:

  • pagal išskleidžiamą menių sąrašą,
  • pagal kiekvieną detalią eilutę, kuri išsiskleidžia paspaudus jos gale esančius žalius taškelius.

Jeigu stulpelio pavadinimas yra žalios spalvos, tai paspaudus ant tokio stulpelio pavadinimo, informacija surūšiuojama didėjimo arba mažėjimo tvarka.

Ataskaitų sąraše interaktyvios ataskaitos išsiskiria tuo, kad prie jų pavadinimo papildomai įrašyta (i).

Statinės ataskaitos yra kelių tipų. Tai sisteminės, papildomos, SQL. Jas galima skirstyti į vartotojo ir paprastas.

spaus1

Jeigu reikia ataskaitų su vartotojo programa, uždedamas požymis ''Vartotojo programa".

Ataskaitų spausdinimas

Ataskaitų spausdinimui naudojamas mygtukas WZPRINT Spausdinti.

Pasirenkama, kur bus formuojamas ataskaitos vaizdas: į ekraną, į spausdintuvą ar į tam tikros rūšies failą.

spaus5

Pasirinkus "Spausdintuvas", reikia parinkti konkretų spausdintuvą, galima nurodyti spausdinamų lapų intervalą ir kopijų skaičių.

Uždėjus požymį "Suminė", ataskaitos bus formuojama be detalių eilučių.

Pagal nutylėjimą visos ataskaitos spausdinamos į ekraną.

Dar kartą spaudžiamas mygtukas "Spausdinti". Pasirodo ataskaitų sąrašas. Pasirinkus reikalingą ataskaitą, spaudžiamas mygtukas "Spausdinti" arba dukart paspaudžiamas "pelės" klavišas. Ekrane susiformuoja ataskaitos vaizdas.

Galima ją peržiūrėti, atspausdinti, eksportuoti į tam tikro formato failą, išsiųsti elektroniniu paštu.

Ataskaita peržiūrima naudojantis ataskaitos valdymo mygtukų juostoje išvardintais klavišais: pirmyn, atgal, pirmas puslapis, paskutinis puslapis, konkretus puslapis..

spaus2

Norint atspausdinti, spaudžiamas mygtukas "Spausdinti", ir pasirenkamas reikiamas spausdintuvas.

Norint eksportuoti į tam tikro formato failą, reikia paspausti mygtuką "Eksportuoti ataskaitą" ir pasirinkti norimą formatą. Pagal nutylėjimą siūlomas failo vardas ir katalogas, kur jis bus išsaugotas - juos galima pasikeisti.

spaus3

Norint ataskaitas eksportuoti į Excel ir, jei kliento darbo vietoje yra suinstaliuotas Excel, reikia rinktis "MS Excel dokumentas" arba "MS Excel 2007 dokumentas".
Pasirinkus "MS Excel dokumentas (UNIVERSALUS)", yra suformuojamas tam tikros struktūros XML, kuris išsaugomas kaip XLS failas. Jeigu daug duomenų, toks formavimas užtrunka žymiai ilgiau.

Galima sugeneruotą atskaitą išsiųsti įvardintu elektroniniu adresu.

Uždedamas požymis "Siųsti elektroniniu paštu", nurodomas elektroninis pašto adresas, įvedamas laiško pavadinimas bei turinys.

Įvedus pasirinkimus, spaudžiamas mygtukas "Generuoti" - failas suformuojamas ir, jei reikia, išsiunčiamas.

Paspaudus mygtuką "Atšaukti", grįžtama į ataskaitos langą.

Norint siųsti ataskaitas elektroniniu paštu, kompiuteryje turi būti suinstaliuota elektroninio pašto programa.

SQL ataskaitos skirtos tik vienai duomenų bazei ir patalpintos pačioje bazėje. Sisteminės ir papildomos ataskaitos prieinamos visoms įmonėms ir patalpintos atskirame kataloge.