Įmonės apsirašymas. Parametrai

Temos 'Darbo pradžia' VIDEO apžvalga

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Darbo pradžia. Savo įmonės aprašymas klientų sąraše
2 užduotis Padaliniai. Naujo padalinio sukūrimas
3 užduotis Požymių padalinio kortelėje pakeitimas
4 užduotis Parametrai. Pagrindinių parametrų reikšmių užpildymas

1 užduotis

Apie veiksmus, kuriuos reikia atlikti darbo su programa pradžioje, paskaitykite : Darbo pradžia .

Savo įmonės aprašymas klientų sąraše
Klientų sąraše apsirašykite savo įmonę.
Įmonės pavadinimas: UAB "Mokymai".
Adresas: Svajonės g.5, Vilnius.
Įmonės kodas: 112121212.
PVM kodas: LT11212121211.
Banko rekvizitai: AB SEB bankas.
EUR sąskaita LT070440000000000011, ją atitinka sąskaitų plano sąskaita 271.
USD sąskaita LT070440000000000012, ją atitinka sąskaitų plano sąskaita 2711.
Pagal nutylėjimą turi būti siūloma pirmoji sąskaita.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Kortelės->Klientai.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Klientų sąrašo koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite kodą, kurį programoje suteiksite savo įmonei. Jis gali sutapti su įmonės kodu, arba gali būti naudojama kitokia įmonei patogi kodavimo sistema.

PASTABA. Kodai turi būti unikalūs. Visoje sistemoje kodai gali būti ne ilgesni nei 12 simbolių, nerekomenduojama kode naudoti specifinių lietuviškų raidžių ą,č,ę,ė..., tarpų ir specialių simbolių, tokių kaip !?*...

"Rūšis" – pasirinkite rūšį "Įmonė".
"Įmonės kodas" – įveskite įmonės kodą. Paspauskite šalia esantį mygtuką "Užpildyti aprašymus". Jeigu sistema pagal įmonės kodą suranda tokią įmonę, tai automatiškai užpildo jos rekvizitus, jei ne - tada jų reikšmes reikia suvesti.
"Pavadinimas" – įveskite įmonės pavadinimą.
"Adresas" – įveskite įmonės adresą.
"PVM mok. kodas" – įveskite PVM kodą.

prad1

 1. Paspauskite skirtuką "Alternatyvūs adr." Čia suveskite savo įmonės bankinius rekvizitus.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas" ir užpildykite laukus :
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano pasirinkite sąskaitą 271.
  "Banko kodas" - iš sąrašo parinkite banko kodą 70440 .
  "Sąskaitos kodas" - įveskite atsiskaitomosios sąskaitos kodą LT070440000000000011
  "Pagal nutylėjimą" - kadangi dažniausiai naudojama ši sąskaita, tai jai uždedamas požymis "pagal nutylėjimą".

prad2

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 2. Dar kartą paspauskite mygtuką NEW "Naujas" ir įveskite kitos atsiskaitomosios sąskaitos reikšmes. Darbo eiga tokia pati, tik nededamas požymis "Pagal nutylėjimą".

prad3

2 užduotis

Apie įmonės vidinę struktūrą ir padalinius galite paskaityti : Padaliniai.

Padalinio sukūrimas
Aprašykite įmonės vidinį padalinį.
Padalinio kodas - 01.
Padalinio pavadinimas - "Centras".
Uždėkite požymį "Taikyti nuolaidas".
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Kortelės -> Padaliniai
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite padalinio kodą 01.
  "Pavadinimas" – įveskite padalinio pavadinimą.
 4. Uždėkite požymį "Taikyti nuolaidas"

prad4

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti"

3 užduotis

Požymių padalinio kortelėje pakeitimas
Aprašykite įmonės vidinį padalinį.
Padalinio kodas - 02.
Padalinio pavadinimas - "Parduotuvė".
Uždėkite požymius „Pardavimo kainos su PVM“ ir „Fiksuoti pardavimo kainas iš pajamavimo dokumentų“.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Kortelės -> Padaliniai
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite padalinio kodą 02.
  "Pavadinimas" - įveskite padalinio pavadinimą.
 4. Uždėkite požymį "Pardavimo kainos su PVM".
 5. Uždėkite požymį "Fiksuoti pardavimo kainas iš pajamavimo dokumentų".

prad5

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

4 užduotis

Apie parametrus ir jų pildymą paskaitykite : Parametrų aprašymas.

Pagrindinių parametrų reikšmių užpildymas
Pasinaudodami ankstesnių uždavinių informacija, užpildykite šių parametrų reikšmes:
įmonės pavadinimas,
įmonės adresas 1,
įmonės adresas 2,
įmonės registracinis ir PVM Nr.,
įmonės kodas iš klientų sąrašo,
padalinio kodas pagal nutylėjimą.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Administravimas->Parametrai
 2. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".
 3. Susiraskite parametrą "Įmonės pavadinimas" : paspauskite mygtukąpaieska "Paieška" ir surinkite pavadinimo fragmentą, pvz., "pavad" .
 4. Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

prad9

 1. Atsidaro langas "Informacija apie parametrą". Detalioje eilutėje, kur matosi įvestos parametro reikšmės, paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".
 2. Pakeiskite "Įmonės pavadinimas" į "UAB Mokymai".

prad7

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 2. Pakeitimus išsaugojote. Sugrįžote į prieš tai buvusų langą. Dar kartą paspauskite mygtuką "Išsaugoti".

  Analogiškai suveskite kitų parametrų reikšmes.

Kartojimo klausimai:

 1. Ar supratote ką reikia pirmiausia apsirašyti pradėjus dirbti su programa?
 2. Ar mokėsite apsirašyti savo įmonę?
 3. Ar galite sukurti naują padalinį?
 4. Ar prisimenate, kaip užpildyti parametrų reikšmes?