MSCAN - Atrinkimas

Atrinkimas MSCAN aplikacijoje gali būti atliekamas pagal Rivile GAMA programoje įvestas operacijas, arba atrinkimo operacijos gali būti kuriamos pačioje MSCAN aplikacijoje.
MSCAN aplikacijoje atrinkimo operacijos gali būti kuriamos Pirkimų, Pardavimų ir Vidinio judėjimo moduliuose.

Atrinkimo tipai:

Atrinkimas pagal Rivile GAMA programoje įvestas operacijas.

Atrinkimą MSCAN aplikacijoje inicijuoja Rivile GAMA programoje būseną "MSCAN paruošta" turinčios :

 • Pardavimų modulio operacijos su tipu – Važtaraštis, Užsakymas, Rezervavimas, Pasiūlymas;
 • Pirkimų modulio operacijos su tipu – Grąžinimas;
 • Vidinio judėjimo operacijos, kai operacija dar nėra nei karto perkelta (pirmas perkėlimo požymis N arba K, antras neturi reikšmės) .

Tolesnis detalus atrinkimo procesas aprašomas pardavimo operacijoms. Viskas identiškai tinka visoms kitoms aukščiau išvardintoms operacijoms.

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Rivile GAMA programoje įvedama pardavimo operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".
 2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.
 3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Pardavimai".
 4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas atrinkimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.
 5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
 7. Atrinkimo operacija užbaigiama.
 8. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) " , "MSCAN baigta su netikslumais" , "MSCAN baigta koreguojant" arba "MSCAN iškoreguota su klaidomis".
1. Rivile GAMA programoje įvedama pardavimo operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".

Detaliau apie MSCAN būsenas aprašyta: MSCAN būsenų aprašymas Rivile GAMA sistemoje.

mscan_a01
2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.

MSCAN paleidžiamas: https://mscan.manorivile.lt/

Detaliau apie darbo pradžią su MSCAN aplikacija aprašyta MSCAN aplikacija.

3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Pardavimai".

mscan_a02

4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas atrinkimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.

Pardavimų lange matosi pardavimo operacijos, kurių būsena "MSCAN paruošta" arba "MSCAN renkama".

mscan_a03n

Dešinėje pusėje pateikiama informacija apie dokumento tipą: mscan_p04- Pajamavimas, mscan_p05- Atrinkimas.

Dokumentai, kurių būsena yra „MSCAN paruošta“ žymimi mscan_p06, o „MSCAN renkama“ – žymimi mscan_p07.

Dešinėje pusėje rodomi atrinktų ir visų dokumente esančių pozicijų kiekiai.

Lange veikia filtravimas pagal pirmą eilutės elementą - renkant arba skenuojant paliekamos tik įvestą fragmentą atitinkančios operacijos:

mscan_a09a

Suradus reikalingą operaciją ir spustelėjus, ji atsidaro ir pasimato detalios eilutės:

mscan_a22

Kiekvienos detalios prekės eilutės dešinėje pusėje rodomas jau nuskenuotas ir bendras prekės kiekis dokumente.

Norint grįžti atgal į pardavimo operacijų sąrašą, paspaudžiamas mygtukas "Pardavimai" .

5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.

Lauke "Barkodas" pradedamos skenuoti prekės:

mscan_a11

Pagal nutylėjimą, kiekio laukas užpildytas reikšme 1. Galima įvesti kitą reikalingą kiekį:

mscan_a13

Esant poreikiui, Barkodo lauke galima vesti eilutę: Kiekis * barkodas ; objektas ; serija. Pvz. :

mscan_p20

Nuskenavus neigiamą prekės kiekį, bendras nuskenuotas kiekis atitinkamai sumažinamas.

mscan_p21

Skenuojamos eilutės atsiranda sąrašo viršuje.
Eilutės, kurių nuskenuotas kiekis pilnai sutampa su dokumento kiekiu arba yra didesnis, nuspalvinamas tamsesne pilka spalva ir nustumiamos į sąrašo pabaigą.
Jeigu uždėtas nustatymas "Rodyti tik neatrinktas prekes", sąraše jų visai nebesimato.

Daugiau informacijos apie prekę galima pamatyti spustelėjus ant detalios eilutės. Atsiranda funkcijų meniu su keturiais galimais pasirinkimais:

mscan_a23

 • Informacija apie eilutę – galimybė peržiūrėti konkrečios eilutės dokumente informaciją ;
 • Informacija pagal barkodą – galimybė peržiūrėti informaciją, būdingą konkrečiai prekei;
 • Pažymėti kaip atrinktą / neatrinktą – galimybė pažymėti prekę kaip atrinktą, tokiu atveju detali eilutė pakeis spalvą, o prekė atsidurs sąrašo pabaigoje;
 • Eilutės koregavimas - galimybė įvesti pastabas ir pakoreguoti kiekį (jei parametro MSCAN_KIEKOR reikšmė .T.).

Norint peržiūrėti informaciją apie prekę, kuri nėra įtraukta į dokumentą, galima nuskenuoti prekės brūkšninį kodą ir paspausti ant žodžio „Barkodas“:

mscan_p18

6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
Situacija Pranešimas Pasirinkimas
Įvedus didesnį kiekį nei yra pardavimo dokumente Paimtas kiekis per didelis. Spauskite tęsti, jei norite įtraukti įvestą kiekį prekių. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kuri nepriklauso dokumentui Prekė nepriklauso šiam dokumentui. Spauskite tęsti, jei norite šią prekę įtraukti. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje Klaida! 9009 Nėra tokios prekės. Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje, kai nurodytas parametras MSCAN_NBAR Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
7. Atrinkimo operacija užbaigiama.

Baigus skenuoti visas prekes, pardavimo operacija užbaigiama: paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti":

mscan_a19

Užbaigimo metu vyksta sutikrinimas su pardavimo operacija Rivile GAMA programoje.

Jeigu atrinkimo proceso metu nuskenuotų prekių kiekiai pilnai sutampa su dokumente įvestomis prekėmis ir jų kiekiais, užbaigimo lange rodomas pasirinkimas „Baigti“ operaciją.
Jeigu kiekiai nesutampa, priklausomai nuo parametro MSCAN_PAB_OP aprašymo, rodomas pasirinkimas „Baigti su netikslumais“ arba "Baigti koreguojant" , ir pateikiamas neatitikimų sąrašas.

mscan_a20

Paspaudus "Užbaigimas" grįžtama atgal į detalios informacijos langą.

Paspaudus "Baigti " , "Baigti su netikslumais" arba "Baigti koreguojant", operacija užbaigiama.

Užbaigimo metu rodomi mygtukai priklauso nuo parametro MSCAN_PAB_OP aprašymo.

Užbaigta operacija daugiau nėra matoma MSCAN aplikacijoje.

8. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) " , "MSCAN baigta su netikslumais" , "MSCAN baigta koreguojant" arba "MSCAN iškoreguota su klaidomis".

Priklausomai kaip baigėsi sutikrinimas, Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro:

 • MSCAN baigta (OK) - kai kiekiai dokumente sutampa su atrinktais kiekiais,
 • MSCAN baigta su netikslumais - kai atrinkti kiekiai nesutampa su kiekiais dokumente, bet buvo pasirinktas užbaigimas,
 • MSCAN baigta koreguojant - kai atrinkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, ir dokumente esantys kiekiai buvo iškoreguoti pagal atrinktus kiekius,
 • MSCAN iškoreguota su klaidomis - kai atrinkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, bet nepavyko pilnai iškoreguoti dokumento kiekių, pvz., trūko prekių.

mscan_a21

Užbaigus atrinkimo procesą, nuskenuotą informaciją galima peržiūrėti Rivile GAMA sistemoje atsispausdinus specialią ataskaitą "MSCAN operacijų analitika ".

MSCAN informaciją galima pasižiūrėti ir atsispausdinti, paspaudus tam tikslui užsiprogramuotą klavišą.

Klavišo užprogramavimas aprašytas MSCAN informacijos peržiūros aprašymas.

mscan_p22

Jeigu skenavimo metu atsiranda naujos prekės, o parametro MSCAN_ITRAUK antro lauko (ar leisti prekę įtraukti ir į originalų Rivile GAMA dokumentą) reikšmė "Taip", tai pardavimo operacijoje susikuria detalios eilutės su nuskenuotomis prekėmis ir nuliniais kiekiais.
Priešingu atveju, detalios eilutės nesusiformuoja, o nuskenuotos prekės įtraukiamos tik į Rivile MSCAN.

Jeigu baigiama koreguojant, tai Rivile GAMA pardavimo dokumento detaliose eilutėse esantys kiekiai prilyginami nuskenuotiems kiekiams.
Baigiant su netikslumais - visi kiekiai detaliose eilutėse lieka nepakitę, o nuskenuoti kiekiai matomi tik Rivile MSCAN.

Jeigu naujai atsiradusios prekės įtraukiamos į Rivile GAMA dokumento detalias eilutes, kainos parenkamos pagal Rivile GAMA programoje standartiškai veikiančius kainų parinkimo algoritmus (pavyzdžiui, pagal galiojančias sutartis).
Padalinio reikšmė paimama iš parametro MSCAN_IS.

mscan_p23

Atrinkimo operacijų kūrimas MSCAN aplikacijoje.

Atrinkimo operacijos MSCAN aplikacijoje gali būti kuriamos Pirkimų, Pardavimų ir Vidinio judėjimo moduliuose.

Norint pačioje MSCAN aplikacijoje kurti naujus dokumentus, privalomas parametras MSCAN_DOKTIP .

Atrinkimą MSCAN aplikacijoje inicijuoja :

 • Pardavimų operacijos su tipu – Važtaraštis, Užsakymas, Rezervavimas, Pasiūlymas;
 • Pirkimų operacijos su tipu – Grąžinimas;
 • Vidinio judėjimo operacijos.

Tolesnis detalus atrinkimo procesas aprašomas pardavimo operacijoms. Viskas tinka ir visoms kitoms aukščiau išvardintoms operacijoms.

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Paleidžiama MSCAN aplikacija.
 2. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Pardavimai".
 3. Sukuriama operacija, kuriai bus vykdomas atrinkimas.
 4. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 5. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
 6. Atrinkimo operacija užbaigiama.
 7. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta su netikslumais" , "MSCAN baigta koreguojant" arba "MSCAN iškoreguota su klaidomis".
1. Paleidžiama MSCAN aplikacija.

MSCAN paleidžiamas: https://mscan.manorivile.lt/

Detaliau apie darbo pradžią su MSCAN aplikacija aprašyta MSCAN aplikacija.

2. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Pardavimai".

mscan_a02

4. Sukuriama nauja operacija, kuriai bus vykdomas atrinkimas.

Spaudžiamas mygtukas "+ Nauja":

mscan_p24

Atsidaro langas naujos operacijos sukūrimui:

mscan_p25

Pasirenkamas dokumento tipas.

Pardavimų modulyje pasirenkamas tipas: "Važtaraštis", "Užsakymas", "Rezervavimas", Pasiūlymas", pirkimų modulyje – "Grąžinimas".

Parenkamas klientas. Atsistojus ant kliento lauko, atsidaro klientų sąrašas. Galimas greitas parinkimas, vedant kliento įmonės kodą arba pavadinimą.

Pastabų lauke, priklausomai nuo parametro MSCAN_PASTAB aprašymo, įvedamos arba iš sąrašo pasirenkamos pastabos.

mscan_p26

Jeigu operacija kuriama Vidinio judėjimo modulyje, tai vietoje kliento nurodomas padalinys siuntėjas ir padalinys gavėjas.
Jie pasirenkami arba iš bendro padalinių sąrašo, arba iš filtravimo lentelėse priskirtų padalinių - tai priklauso nuo parametro MSCAN_PADFIL aprašymo.

mscan_p29

Paspaudus "Tęsti", atsidaro pardavimo operacija.

mscan_p27

Automatiškai, Rivile GAMA programoje pardavimo operacijų sąraše susikuria pardavimo operacija.
Sukurto dokumento data lygi einamajai datai, o dokumento numeris parenkamas pagal Rivile GAMA programoje iš anksto aprašytą dokumento skaitliuką.

mscan_p28

Norint grįžti atgal į pardavimo operacijų sąrašą, paspaudžiamas mygtukas "Pardavimai" .

4. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.

Lauke "Barkodas" pradedamos skenuoti prekės:

mscan_a11

Pagal nutylėjimą, kiekio laukas užpildytas reikšme 1. Galima įvesti kitą reikalingą kiekį:

mscan_a13

Esant poreikiui, Barkodo lauke galima vesti eilutę: Kiekis * barkodas ; objektas ; serija. Pvz. :

mscan_p20

Nuskenavus neigiamą prekės kiekį, bendras nuskenuotas kiekis atitinkamai sumažinamas.

mscan_p21

Skenuojamos eilutės atsiranda sąrašo viršuje.

mscan_p30

Jeigu uždėtas MSCAN nustatymas "Rodyti tik neatrinktas prekes", rodomas sąrašas yra tuščias.

Daugiau informacijos apie prekę galima pamatyti spustelėjus ant detalios eilutės. Atsiranda funkcijų meniu su keturiais galimais pasirinkimais:

mscan_a23

 • Informacija apie eilutę – galimybė peržiūrėti konkrečios eilutės dokumente informaciją ;
 • Informacija pagal barkodą – galimybė peržiūrėti informaciją, būdingą konkrečiai prekei;
 • Pažymėti kaip atrinktą / neatrinktą – galimybė pažymėti prekę kaip neatrinktą, tokiu atveju detali eilutė pakeis spalvą, o prekė atsidurs sąrašo pradžioje;
 • Eilutės koregavimas - galimybė įvesti pastabas ir pakoreguoti kiekį (jei parametro MSCAN_KIEKOR reikšmė .T.).

Norint peržiūrėti informaciją apie prekę, kuri nėra įtraukta į dokumentą, galima nuskenuoti prekės brūkšninį kodą ir paspausti ant žodžio „Barkodas“:

mscan_p18

5. Atrinkimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
Situacija Pranešimas Pasirinkimas
Neaprašius parametro MSCAN_DOKTIP, leidžiančio kurti operacijas MSCAN aplikacijoje Klaida! 10003 Neaprašytas parametras MSCAN_DOKTIP Uždaryti
Neaprašius parametro MSCAN_ITRAUK, leidžiančio į MSCAN operacijas įtraukti prekes, kurių nėra pirminiame dokumente Klaida! 9014 Prekė nepriskirta šiam užsakymui Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje Klaida! 9009 Nėra tokios prekės. Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje, kai nurodytas parametras MSCAN_NBAR 403:Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą[xxx]. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Užbaigiant operaciją, kai neaprašytas parametras MSCAN_PAB_OP, leidžiantis užbaigti operaciją, kai atrinktas kiekis nesutampa su dokumento kiekiu. Klaida! 9017 Atrinkimas nebaigtas. Uždaryti
6. Atrinkimo operacija užbaigiama.

Baigus skenuoti visas prekes, pardavimo operacija užbaigiama: paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti":

mscan_p31

Priklausomai nuo parametro MSCAN_PAB_OP aprašymo, atsiranda pasirinkimai:

 • Baigti koreguojant,
 • Baigti su netikslumais.

mscan_p33

arba

mscan_p34

arba

mscan_p32

Paspaudus "Užbaigimas" grįžtama atgal į detalios informacijos langą.

Paspaudus "Baigti su netikslumais" arba "Baigti koreguojant", operacija užbaigiama. Užbaigus operaciją, paspaudžiamas pranešimas "Uždaryti":

mscan_p33

Užbaigta operacija daugiau nėra matoma MSCAN aplikacijoje.

7. Rivile GAMA programoje susikūrusios operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta su netikslumais" , "MSCAN baigta koreguojant" arba "MSCAN iškoreguota su klaidomis".
mscan_p35

Užbaigus atrinkimo procesą, nuskenuotą informaciją galima peržiūrėti Rivile GAMA sistemoje atsispausdinus specialią ataskaitą "MSCAN operacijų analitika ".

MSCAN informaciją galima pasižiūrėti ir atsispausdinti, paspaudus tam tikslui užsiprogramuotą klavišą.

Klavišo užprogramavimas aprašytas MSCAN informacijos peržiūros aprašymas.

mscan_p36

mscan_p37

Jeigu parametro MSCAN_ITRAUK antro lauko (ar leisti prekę įtraukti ir į originalų Rivile GAMA dokumentą) reikšmė "Taip", tai pardavimo operacijoje susikuria detalios eilutės su nuskenuotomis prekėmis.
Priešingu atveju, detalios eilutės nesusiformuoja, o nuskenuotos prekės įtraukiamos tik į Rivile MSCAN.

Jeigu baigiama koreguojant, tai Rivile Gama dokumento detaliose eilutėse atsiranda nuskenuoti kiekiai, baigiant su netikslumais - visi kiekiai detaliose eilutėse lygūs nuliui.
Jeigu baigiama koreguojant, o kiekių trūksta, operacijos būsena pasidaro "MSCAN iškoreguota su klaidomis".

Kainos parenkamos pagal Rivile GAMA programoje standartiškai veikiančius kainų parinkimo algoritmus (pavyzdžiui, pagal galiojančias sutartis).
Padalinio reikšmė paimama iš parametro MSCAN_IS.

mscan_p38

mscan_p39