Etatai padalinyje

Susikūrus etatų sąrašą, suvedama informacija apie patvirtintą etatų skaičių konkrečiuose padaliniuose.

Servisas -> Personalas -> Etatai padalinyje

Sukūrus naują įrašą, būtina užpildyti laukus "Etato kodas", "Padalinio kodas", "Etatų kiekis". Etatų kiekis nurodo, kiek etatų tame padalinyje yra patvirtinta. Etatų kiekis nebūtinai turi būti sveikas skaičius. Jo reikšmė bus lygi nuliui, jeigu šiuo metu padalinyje nėra patvirtintas nei vienas nurodytas etatas.

Vėliau, vedant priėmimo, perkėlimo, atleidimo, pavadavimo operacijas, sistema seks, ar neviršytas etatų kiekis. Laukai "Panaudota", "Pavaduojamų etatų kiekis", "Pavaduojamų etatų panaudota" užsipildo automatiškai, perkeliant personalo operacijas.

Laukuose "Etatų kiekis", "Panaudota", "Pavaduojamų etatų kiekis“ ir "Pavaduojamų etatų panaudota" visada rodoma dabartinė situacija.

etatai_pad2