Pagrindiniai mygtukai

Sistemos Rivile GAMA funkcijos realizuotos mygtukų pagalba. Yra du naudojimosi mygtukais būdai: pele spaudžiamas reikalingas mygtukas arba klaviatūroje spaudžiamas tam tikras klavišų derinys.

Su pele atsistojus ant mygtuko, jo apačioje nurodoma mygtuko funkcija.

Jeigu atsistojus prie bet kurio mygtuko atsiranda bp_menu, tai reiškia, kad šis mygtukas atlieka kelias funkcijas, kurias galima pasirinkti paspaudus dešiniu pelės klavišu.

Toks pats mygtukas skirtinguose moduliuose gali atlikti skirtingas funkcijas.

Pagrindiniai mygtukai

Mygtukas Kombinacija Reikšmė
NEW Naujas Shift+N Sukuriamas naujas įrašas.
LEAF Koreguoti Shift+K Einamo įrašo koregavimas.
SAVE Išsaugoti Ctrl+W Įrašo ar sąrašo išsaugojimas.
IMPORT Informacijos nuskaitymas Shift+I Informacijos nuskaitymas.
DELETE_b Išmesti Shift+D Einamojo įrašo išmetimas.
COPY Sąrašas Shift+S Reikšmės pasirinkimas iš sąrašo.
WZPRINT Spausdinti Shift+P Ataskaitų spausdinimas.
analitika Analitinė operacija Shift+A Pasižymėjus norimą įrašą, šio mygtuko pagalba galima gauti visą su tuo įrašu susijusią informaciją.
perkelimas Informacijos perkėlimas Shift+E Operacijos patvirtinimas ir perkėlimas į atitinkamą DK žurnalą.
kopijuoti Kopijuoti Shift+J Pasirinktos operacijos kopijavimas.
nauj_kopĮvedant naują kopijuoti Shift+O Vedant naują informaciją, nukopijuojama seno pasirinkto įrašo informacija.
paieska Paieška Shift+F Kontekstinė paieška pagal visus matomus sąrašo laukus.
rusiavimasRūšiuoti Shift+R Informacijos rūšiavimas pagal pasirinktus laukus.
pap_filtras Papildomos filtravimo sąlygos Shift+L Papildomos filtravimo sąlygos.
Shift+M Parodo, kas įrašo autorius, kas ir kada paskutinį kartą įrašą koregavo

Kai kuriuos mygtukus reikia aptarti plačiau.

Informacijos nuskaitymas

IMPORT Informacijos nuskaitymas

Atsidarius bet kurį programos langą pirmą kartą, paprastai informacijos jame nėra. Reikalingą informaciją reikia nusiskaityti. Nusiskaityti galima visą informaciją arba tik tam tikrą jos dalį.

Pirmiausia pasirenkama kiek informacijos pageidaujama nusiskaityti. Kiekviename programos modulyje yra tam tikri laukai, kur tai nusirodoma: datų intervalas, dokumentų intervalas, klientas, prekė, grupė ir pan. - viskas priklauso nuo to, koks tai modulis. Vienas iš pasirinkimų visada yra "Visi".

Pvz., prekių sąraše galima nusirodyti prekės kodą, grupę, tiekėją arba pasirinkti "Visi"

nuskaitymas_1

Nurodžius kokią informaciją pageidaujama matyti, spaudžiamas mygtukas "Informacijos nuskaitymas".

Programa nuskaitys ir parodys tą informaciją, kuri atitinka užduotas sąlygas.

Pasikeitus sąlygoms, reikia iš naujo paspausti informacijos nuskaitymo mygtuką.

Išmesti

DELETE_b Išmesti (Shift+D).

Paspaudus šį mygtuką, įrašas išvalomas.

Paspaudus mygtuką dešiniu pelės klavišu, atsiranda galimybė išmesti visus pažymėtus įrašus:

ismetimas

Sistema neleidžia išmesti:

  • jeigu kortelė dalyvauja apskaitoje, t.y. jei yra panaudota bent vienoje operacijoje,
  • daugumoje atvejų, jeigu operacija jau perkelta.

Programa leidžia išmesti perkeltus: užsakymus, pasiūlymus, rezervavimus, atsiskaitymo dokumentus.

Įvedant naują kopijuoti

nauj_kop Įvedant naują kopijuoti (Shift+O). Paspaudus šį mygtuką, jis įgauna kitą pavidalą VARNELE_b . Vedant naują informaciją, nukopijuojama seno pasirinkto įrašo informacija. Jei reikia, įvedami pakeitimai ir informacija išsaugoma.

Paieška

paieska Paieška (Shift+F). Kontekstinė paieška atliekama pagal visus matomus sąrašo laukus, nuosekliai juos peržiūrint.

paiesk

Atliekant kontekstinę paiešką, ieškoma bet kokia užduota frazė, ignoruojant skirtumą tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių. Suradus reikšmę pagal kontekstinę paiešką, kito įrašo paieškai spaudžiamas mygtukas REDO "Tęsti kontekstinę paiešką" Shift+G.

Sąrašuose kontekstinės paieškos mygtukas tampa aktyvus pradedant rinkti paieškos fragmentą.

Rūšiuoti

rusiavimas Rūšiuoti (Shift+R) - pasirinkus šį mygtuką, galima nurodyti, pagal kuriuos laukus reikia surūšiuoti informaciją.

rusiav

Rūšiavimo formą sudaro du langai: "Laukai" ir "Rūšiuojama". Skirtuke "Laukai" yra surašyti to modulio formoje esantys laukai, pagal kuriuos galima rūšiuoti suvestą informaciją.

Tie laukai, pagal kuriuos reikalingas rūšiavimas, dukart paspaudus pelės klavišą perkeliami į skirtuką "Rūšiuojama", ir atgal. Išsaugojus, informacija bus surūšiuota pagal skirtuke "Rūšiuojama" esančius laukus.

Papildomos filtravimo sąlygos

pap_filtras Papildomos filtravimo sąlygos (Shift+L) - šiuo mygtuku naudojamasi, jeigu duomenims atfiltruoti nepakanka formos lange esančių standartinių filtrų.

pap_filtravimas

Filtravimo sąlygos aprašomos, nurodant filtravimo lauką bei nusakant šio lauko reikšmes. Filtravimo sąlygas gali sudaryti keli laukai, sujungti įvairiais loginiais ryšiais.

Konstruojant kelias sąlygos eilutes, nurodomas jų jungimo būdas. Laukelyje "Sujungimas" galimos reikšmės: "IR" arba "ARBA". Laukelyje "Laukas" nurodomas laukas, pagal kurį atliekamas filtravimas. Filtravimo laukas pasirenkamas iš sąrašo. Kiekviena forma turi savo galimų filtravimo laukų sąrašus, prieinamus toje formoje.

Laukelis "Ne" reiškia nurodytos sąlygos neigimą. Laukelis "Sąlyga" nurodo filtruojamo lauko reikšmių sąlygą: Intervale, daugiau, mažiau, lygu ir .t.t. "Reikšmė1" ir "Reikšmė2" - filtravimo sąlygos konstantos.

Filtravimui galima naudoti savo susikurtas filtravimo lenteles, pvz. klientų, prekių, padalinių, objektų. Lentelės iš anksto aprašomos "Servisas"-> Kortelės"->"Filtravimo lentelės". Skirtuke "Lentelės" pasirenkamos informacijos atfiltravimui reikalingos konkrečios lentelės.

Filtro aprašymas išsaugomas. Lange pasikeičia mygtuko pap_filt2forma.

Nustačius filtravimo sąlygas, spaudžiamas mygtukas "Informacijos nuskaitymas".

Norint ištrinti filtravimo sąlygas, mygtukas "Papildomos filtravimo sąlygos" spaudžiamas dešiniu pelės klavišu, pasirenkama "Išvalyti papildomas filtravimo sąlygas".

Sukurtus filtrus galima išsaugoti. Filtras aprašomas, spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti". Nurodoma, kur ir kokiu vardu filtrą reikia išsaugoti. Norint vėliau jį panaudoti, nebereikia kurti iš naujo, pakanka nusiskaityti. Spaudžiamas mygtukas "Nuskaityti", surandamas ir pasirenkamas išsaugotas failas. Išsisaugoti patariama, kai filtrai yra sudėtingi.