Testas žinių pasitikrinimui

1. Kokiu vardu, tik suinstaliavus sistemą, galima patekti į Rivile GAMA programą?
1 - Savo vardu
2 - Įvedus vardą MASTER
3 - Įvedus įmonės kodą
4 - Jokio vardo vesti nereikia
  Atsakymas

2

2. Kokią reikšmę turi ant bet kurio mygtuko atsiradusi "rankutė" ?
1 - Išsaugo įrašą
2 - Pagreitina informacijos nuskaitymą
3 - Atlieka kelias funkcijas, kurias galima pasirinkti paspaudus kairiu "pelės" klavišu
4 - Atlieka kelias funkcijas, kurias galima pasirinkti paspaudus dešiniu "pelės" klavišu
  Atsakymas

4

3. Kokią funkciją sistemoje atlieka padaliniai?
1 - Skirti aprašyti įmonės vidinei struktūrai
2 - Svarbūs tik perkant ir parduodant prekes
3 - Neatlieka jokios funkcijos
  Atsakymas

1

4. Kur Rivile GAMA programoje nurodoma įmonės banko sąskaita?
1 - Kortelėse, bankų aprašyme
2 - Kliento kortelėje, skirtuke "alternatyvūs adresai"
3 - Valiutų sąraše
  Atsakymas

2

5. Kur aprašomos standartinės sąskaitų korespondencijos?
1 - Sąskaitų plane
2 - Mokesčių lentelėje
3 - Sąskaitų ryšio lentelėje
  Atsakymas

2, 3

6. Kokie privalomi laukai turi būti įvesti, kuriant naują prekės kortelę?
1 - Kodas, sąskaitų ryšio lentelė, pagrindinis mato vienetas
2 - Kodas, grupė, pagrindinis mato vienetas
3 - Kodas, sąskaitų ryšio lentelė, barkodas
  Atsakymas

1

Jeigu mokymosi metu iškilo klausimų ar neaiškumų, rašykite akademija@rivile.lt
Šiuo adresu teikiamos konsultacijos besimokantiems pagal Rivile akademija programą.
Kreipiantis prašome patikslinti, kurioje vietoje iškilo klausimas: kuri pamoka, kuri užduotis, kas toje temoje ar užduotyje neaišku.