Pirmieji žingsniai

Į programą Rivile-GAMA patenkama tik prisiregistravus, t.y. nurodžius savo vartotojo vardą bei slaptažodį.

Naujai suinstaliavus programą, vartotojo vardas yra MASTER, o slaptažodis nepriskirtas.

Prieš pradedant dirbti su įmonės duomenų baze, ji turi būti atitinkamai paruošta:

  • sukurta įmonė klientų sąraše,
  • aprašyta įmonės vidinė struktūra,
  • įvestos parametrų reikšmės.

Jeigu tai nėra naujai susikūrusi įmonė, suvedami pradiniai likučiai.

Tik sukūrus duomenų bazę, modulyje "Kortelės" jau yra paruoštų sąrašų: sąskaitų ryšio, mokesčių, terminų lentelės, įmonės ir mokestinis sąskaitų planai, bankų ir matavimo vienetų sąrašai, intrastato klasifikatoriai.

MASTER vardu prisiregistravęs vartotojas yra administratorius.

Kiekvienam su programa dirbančiam vartotojui turėtų būti aprašytas atskiras prisijungimo vardas ir priskirtas slaptažodis.