DUK

Sistemos administravimas

Nr. Klausimas
1. Kaip susikurti šabloną naujų įmonių kūrimui, kuriame būtų ne tik normatyvinė informacija, bet ir dar kai kurios pageidaujamos lentelės, arba tik tam tikros lentelės?
2. Kaip sukonfigūruoti MSSQL ir aprašyti ODBC, kad SQL serveris būtų pasiekiamas tik per konkretų portą?
3. Kas gali padėti gavus klaidą "1429 OLE IDispatch exception code 0 from msxml6.dll:Access is denied"
4. Kaip perkelti Sybase duomenų bazę į MSSQL duomenų bazę?

Kortelės

 Video - Greita paieška

Nr. Klausimas
1. Kaip parenkamos prekių (paslaugų) pardavimo kainos ir nuolaidos?
2. Pardavimo akcijų aprašymas.
3. Intrastato duomenų vedimas.
4. Kaip kontroliuoti klientų kredito limitą?
5. Kokios dimensijos naudojamos programoje?
6. Kainynai pardavimo sutarčių prieduose.
7. Kaip veikia "greita" paieška?
8. Kaip užsiprogramuoti, kad atsidarius sąrašą, iškart būtų siūlomas pasirinkimas "Visi"?
9. Kaip veikia klientų kortelės koregavimo lange esantis mygtukas "Užpildyti aprašymus" ?
10. Ar galima pakeisti prekių, klientų ir kitus kodus?
11. Kaip paleisti automatinį valiutų kursų importą?
12. Kuriose operacijose galima naudoti nutolusius padalinius?
13. Kokiu tikslu yra naudojamos zonos?

Pirkimai

Nr. Klausimas
1. Kaip kopijuoti pirkimo dokumentą?
2. Kaip greičiau suvesti pirkimo dokumentus iš užsakymų?
3. Kaip greičiau suvesti prekių pirkimo dokumentą?
4. Kaip įvesti pirkimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?
5. Papildomų išlaidų, muito, akcizo įtraukimas į prekių savikainą.
6. Kaip elgtis kai suvedus pirkimo dokumentą bendra PVM suma nesutampa su originalaus dokumento suma?
7. Kaip taisyti klaidas perkeltuose pirkimo dokumentuose ?
8. Kaip taikyti nuolaidas pirkimo dokumentuose ?
9. Kaip įvesti iš karto apmokėtą pirkimo dokumentą ?
10. Kaip įvesti reprezentacinių sąnaudų pirkimą ?
11. Kaip pirkimo operacijoje užsiprogramuoti klavišą, kuris dokumento datai priskirtų operacijos datos reikšmę ?
12. Prekių užsienio valiuta pirkimo, valiutos įsigijimo ir atsiskaitymo registravimas apskaitoje.

Pardavimai

Nr. Klausimas
1. Kaip greičiau įvesti pardavimo dokumentą ?
2. Kaip taisyti klaidas pardavimo dokumentuose?
3. Kaip įvesti pardavimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?
4. Kaip taikyti nuolaidas pardavimo dokumentuose?
5. Kaip pardavimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis?
6. Kaip atspausdinti sąskaitą faktūrą su transporto rekvizitais ?
7. Viešųjų pirkimų sąskaitų teikimas elektroniniu būdu (E. Sąskaita).
8. Kaip įvesti iš karto apmokėtą pardavimo dokumentą ?
9. Kaip suformuoti pardavimo dokumentą iš užsakymų, pasiūlymų ar rezervavimų ?
10. Kaip registruoti prekių išvežimą iš LT į JAV esantį sandėlį ir tolesnį jų pardavimą per "Amazon" sistemą?
11. Įmonė pati sau išsirašo PVM sąskaitą faktūrą už privačių poreikių tenkinimą. Kaip tai registruoti Rivile GAMA programoje?
12. Kaip vieno padalinio pardavimo kainas priskirti kitiems padaliniams?
13. Kaip registruoti prekių išvežimą iš LT į DE esantį sandėlį, kai reikalinga išrašyti PVM sąskaitą faktūrą?
14. Kaip parduodama sudėtinė prekė?
15. Pardavimo sąskaitų siuntimas elektroniniu paštu naudojant WEB eksportą.
16. Kaip į sąskaitos faktūros formą įkelti įmonės logotipą?

Atsiskaitymai

Nr. Klausimas
1. Kaip automatiškai formuoti įplaukų (išmokų) operacijas?
2. Kuo skiriasi dokumento tipai: "Atsiskaitymo op." ir "Mokėjimas"?
3. Ar automatiškai susidengs dokumentai, kliento kortelėje įvedus automatinį skolų sudengimą pagal parinktus dokumentus, bet neparinkus jokių dokumentų?
4. Ar galima parinkti sudengiamus dokumentus, jeigu kliento kortelėje nurodytas automatinis skolų sudengimas pagal visus dokumentus?
5. Ką reikia žinoti koreguojant jau sudengtus dokumentus, kai naudojamas automatinis sudengimas?

Debitorinės - Kreditorinės operacijos

Nr. Klausimas
1. Kaip suvesti skolų likučius?

DVS

Nr. Klausimas
1. Kaip apsirašyti papildomus DVS dokumentų tipus?
2. Kaip iš ataskaitų formuoti DVS operacijas?
3. Kaip pasinaudoti MS Outlook automatiškai formuojant DVS operacijas?

Alga ir Personalas

Nr. Klausimas
1. Kam naudojamas mygtukas "Algos servisas"?
2. Automobilio nuomos apskaita.
3. Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius moka pats darbuotojas.
4. Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius sumoka įmonė.
5. Vykdomųjų raštų (antstolių) apskaita.
6. Atostogų likučių vedimas personale.
7. Kaip pasižiūrėti nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų likutį?
8. Kaip sužinoti kiek padaliniuose yra laisvų etatų?
9. Atlyginimo lapelių siuntimas elektroniniu paštu.
10. Kaip suvesti A klasės neapmokestinamas išmokas, kurias reikia traukti į GPM312 deklaraciją ?
11. Kaip GPM312 formoje deklaruoti B klasės išmokas ?
12. Suminė darbo laiko apskaita.
13. Kaip apsirašyti GPM ir Sodros atskaitymus darbuotojams, kuriems metinės pajamos viršija 60 VDU ?
14. Kaip apsirašyti etatinio atlyginimo formulę, kai atlyginimo suma keičiasi mėnesio viduryje ?
15. Kaip aprašomas atlyginimo skaičiavimas darbuotojams, kurie tame pačiame padalinyje dirba pagal kelias sutartis?
16. Kaip suformuoti DA -01K (ketvirtinę) forma?
17. Darbuotojai suvesti algos modulyje darbuotojų sąraše. Kaip juos perkelti į personalo sąrašą?
18. Kaip į vidurkio skaičiavimą įtraukti metines ir pusmečio premijas?
19. Kaip suvesti skolų darbuotojams pradinius likučius?
20. Kaip algos išmokėjime išskirti išmokamą ligos pašalpos sumą?
21. Kokius atlikti algos skaičiavimo pakeitimus nuo 2022 metų?
22. Pajamos natūra už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais.

Vidinė apskaita

Nr. Klausimas
1. Kaip formuojami vidiniai pasiūlymai?
2. Kaip vidinio judėjimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis?
3. Kaip vedamas pardavimas konsignaciniais pagrindais?
4. Kas yra resursai ir kur jie naudojami?

Atsargos

Nr. Klausimas
1. Kaip atlikti prekių gamybos (komplektavimo) operacijas ?
2. Kaip suvesti prekių likučius ?

Gamyba

Nr. Klausimas
1. Kaip gamybos operacijose paskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį?
2. Kaip atlikti masinį gamybos operacijų koregavimą?
3. Kuo skiriasi "Pilnas perkėlimas" ir "Likučių nurašymas" gamybos operacijose?

Darbas su POS

Nr. Klausimas
1. Prekybos centras turi savo vietinę nuolaidos kortelę. Kaip aprašyti POS, kad perbraukus kortelę, nuolaida būtų pritaikoma automatiškai ?
2. Pirkėjai gali įsigyti nuolaidų korteles, kurias turintiems kaupiasi nuolaidos taškai. Perkant jie verčiami nuolaida. Kaip aprašyti POS, kad perbraukus kortelę, nuolaida būtų pritaikoma automatiškai?
3. Kaip aprašyti svarstyklių pajungimą prie POS ?
4. Aptarnavimo operacijas veda skirtingi darbuotojai. Kaip suadministruoti, kad kiekvienas iš jų matytų tik jam aprašytą meniu?
5. Kaip aprašyti informacinį ekraną klientui?
6. Kaip POS čekyje po kiekvienos prekės atspausdinti papildomą informaciją?
7. Kaip per POS parduoti prekes su užstatine tara?
8. Kaip aprašyti parametrus, kad susiformuotų neapmokėtas POS pardavimo dokumentas?

Ilgalaikis turtas

Nr. Klausimas
1. Kaip įvesti pradinius ilgalaikio turto likučius?
2. Kaip pakeisti ilgalaikio turto atsakingą asmenį?
3. Kaip pakeisti ilgalaikio turto grupę?
4. Kaip aprašyti ilgalaikį turtą, kai jo apskaita pagal VAS skiriasi nuo mokestinės apskaitos?

Didžioji knyga

Nr. Klausimas
1. Kaip suvesti Didžiosios knygos sąskaitų likučius?

i.MAS

Nr. Klausimas
1. Kaip elgtis, jei teikiant sąskaitų faktūrų registrą (i.SAF), VMI praneša apie neatitikimus duomenyse ?
2. Kaip suformuoti PVM deklaraciją FR0600_02 ?
3. Kaip susivesti i.SAF-T reikalingus akcininkus neturintiems 115.0200 RIV_GAMA versijos?
4. Ką daryti, jei koduose yra specialių simbolių, ir dėl to, pateikiant SAF-T rinkmeną, gaunamos klaidos?
5. Kokiu būdu įmonė turi pateikti savo Didžiosios knygos sąskaitas, jei jos sąskaitų planas yra platesnis arba siauresnis nei atitinkamas SAF-T aprašo sąskaitų klasifikatorius?
6. Kaip formuojami i.SAF-T duomenys?
7. Kaip sąskaitų faktūrų registre (i.SAF) uždėti požymį "Specialus apmokestinimas"?

MSCAN

Nr. Klausimas
1. Ar norint naudoti MSCAN aplikaciją reikia atidaryti išorinius prisijungimus prie savo duomenų bazės?
2. Ar galima MSCAN aplikacijoje prekę pasirinkti iš sąrašo nevedant kodo ranka?
3. Ar galima MSCAN aplikacijoje barkodą skenuoti naudojant mobiliojo įrenginio kamerą?
4. Ar galima MSCAN aplikacijoje skenuoti QR kodą?
5. Ar galima MSCAN aplikacijoje aprašyti įvairias barkodų skenavimo taisykles?
6. Ar galima MSCAN aplikacijoje skenuoti kitais mato vienetais nei įvesta dokumente? Pavyzdžiui, skenuoti ne vieną prekę, o dėžę, kurioje yra X vienetų prekių.
7. Ar galima MSCAN aplikacijoje pridėti papildomų laukų informacijos įvedimui?
8. Ar galima MSCAN aplikacijoje objektą pasirinkti iš sąrašo, kuris aprašytas Rivile GAMA sistemoje?
9. Ar galima MSCAN aplikacijoje dokumente matyti prekės vietą sandėlyje?
10 Ar galima MSCAN aplikacijoje rodyti kitokią nei standartinė informacija apie prekę?
11. Ar galima MSCAN aplikacijoje operacijų sąraše vartotojui paslėpti mygtuką "+Nauja"?
12. Užsakyme atrinktos ne visos pozicijos. Ar galima suformuoti atskirą dokumentą neatrinktiems kiekiams?
13. Ar galima naudojant MSCAN aplikaciją su tuo pačiu dokumentu dirbti keliems vartotojams atrinkinėjantiems prekes?
14. Ar galima po atrinkimo MSCAN aplikacijoje iškart atspausdinti sąskaitą faktūrą?
15. Pajamavimo dokumentas įvestas naudojant Rivile GAMA sistemą. Sandėlininkas priimdamas prekes kiekvienai turi priskirti objektą - ar tai galima atlikti per MSCAN?
16. Ar galima MSCAN aplikacijoje užbaigus operaciją atlikti papildomus veiksmus Rivile GAMA sistemoje?
17. Ar galima MSCAN aplikacijoje atlikti atsargų nurašymą?
18. Naudojant MSCAN aplikaciją kuriamas naujas dokumentas. Kodėl nuskenuotų prekių kiekiai neatsiranda Rivile GAMA sistemos dokumente?