Prekių inventorizacija

1. Operacijų su atsargomis modulyje suformuojamas inventorizuojamų prekių sąrašas, užfiksuojami likučiai.

Žr. Inventorizacija

Servisas -> Atsargos -> Inventorizuojamų prekių sąrašas

invent_svs1

2. Sandėlio operacijų sąraše sukuriama nauja operacija:

Servisas -> Sandėlio valdymas -> Sandėlio operacijos

invest_svs2

"Tipas" - "Inventorizacija"

"Rūšis" - "Pilna", jei inventorizuojamos visos prekės, "Dalinė"- jei tik dalis prekių.

3. Paspaudus mygtuką "Informacijos ryšys" sandėlio operacija surišama su inventorizuojamų prekių sąrašu:

invest_svs3

4. Pažymėjus "v“ sandėlio operaciją ir paspaudus mygtuką "Lokacijų priskyrimas" susiformuoja lokacijų operacijos.

invest_svs4

Lokacijos likučiuose visos to padalinio prekės "užrakinamos", kiekiai sukrenta į "Atiduota".

invest_svs5

Jeigu rūšis buvo "Pilna", tai lokacijos operacijos susiformuoja visoms padaliniui priklausančioms lokacijoms, ir "užsirakina“ visos padalinio prekės.

Pasirinkus rūšį "Dalinė" lokacijos operacijos susiformuoja tik toms lokacijoms, kuriose yra inventorizuojamų prekių sąraše išvardintų prekių likutis (gali būti nulinis, bet yra). Inventorizuojamos tik tos prekės. Visų kitų informacija lieka nepakitusi.

5. Prekės skaičiuojamas SVS-e pasirinkus "Inventorizacija":

invest_svs6

Įvedamas arba nuskenuojamas operacijos numeris ir paspaudžiama "Inventorizuoti".

invest_svs7

Nuskenuojamos ir suskaičiuojamos visos inventorizuojamos prekės tose lokacijose, kur atliekama inventorizacija.

Sutikrinama.

Delninukuose po sutikrinimo daugiau nieko nedaroma.

Delninukuose negalima spausti "Užbaigti“ – kitaip nesusiformuos inventorizacijos operacija RIV_GAMA programoje operacijų su atsargomis modulyje.

6. Operacijų perkėlimas ir inventorizacijos užbaigimas RIV_GAMA programoje.

Servisas -> Sandėlio valdymas -> Sandėlio operacijos

RIV_GAMA programoje surandama sandėlio operaciją, paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija" ir nusiskaitomos visos jos lokacijos operacijos.

Lokacijos operacijos pažymimos ir dukart perkeliamos:

invest_svs8

Po to pažymima ir perkeliama pati sandėlio operacija:

invest_svs9

Perkėlimo metu susiformuoja inventorizacijos operacija su suskaičiuotais prekių kiekiais:

Servisas -> Atsargos -> Inventorizacijos operacija

invest_svs10

SVS-e viskas užbaigta.

Kad ir buhalterinėje dalyje inventorizacija būtų užbaigta, reikia:

  • perkelti inventorizacijos operaciją,
  • inventorizuojamų prekių sąraše fiksuoti inventorizaciją,
  • perkelti inventorizuojamų prekių sąrašą,
  • perkelti susiformavusią atsargų operaciją su neatitikimais.