Rivile ADMIN atstovo gidas

Aprašymas skirtas UAB "Rivilė" arba atstovų darbuotojams.

Čia aprašoma kaip sukuriami Rivile ADMIN klientų vartotojai, turintys administratoriaus teises (CLIENT_ ADMIN).

Rivile ADMIN vartotojai aprašomi prisijungus adresu https://admin.manorivile.lt/

Prisijungiama iš anksto UAB "Rivilė" užregistruotu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Prisijungus matomi meniu punkta :

pav_1

Rivile ADMIN administratoriaus (CLIENT ADMIN) aprašymo pagrindiniai žingsniai:
  • Aprašomas klientas ir suvedama pagrindinė jo informacija.
  • Sukuriama nauja jungtis, kuri bus reikalinga diegiant Manorivile-Gateway. Plačiau apie Manorivile-Gateway diegimą aprašyta: Diegimo instrukcija.
  • Aprašoma kliento duomenų bazė.
  • Jeigu bus dirbama su aplikacijomis, kiekvienai iš jų suteikiamas licencijų skaičius.
  • Sukuriamas kliento sistemos administratorius (CLIENT ADMIN).

Klientai

1. Kliento aprašymas

Meniu punkte "Klientai" spaudžiamas mygtukas pliusir sukuriamas naujas klientas.

adm_01

Įvedamas įmonės pavadinimas, įmonės kodas, kliento kodas Rivilėje.

"El. paštas" - įvedamas elektroninis paštas asmens, kuris nurodytas Rivilės sistemų nuomos sutarties Rivile API v2 (Rest web servisų) užsakymų formoje. Šiuo paštu bus siunčiama prisijungimų informacija bei naujienlaiškiai.

"Atstovas" - iš sąrašo pasirenkamas atstovas, pvz., UAB Rivilė.

Uždedamas požymis "Aktyvus".

2. Jungties, kuri bus reikalinga diegiant Manorivile-Gateway, sukūrimas

Paspaudžiamas mygtukas "Sukurti naują jungtį"adm_08

"Jungtis" - sukuriamas jungties pavadinimas, pvz.: GW1.

Uždedamas požymis "Aktyvi".

"Siųsti el. paštu" - požymis dedamas, jeigu jungtis bus siunčiama aukščiau prie kliento aprašymo nurodytu elektroniniu paštu.

adm_10

Paspaudus mygtuką "Kopijuoti" adm_03, jungties informacija nukopijuojama į atmintį. Paspaudus Ctrl+v ją galima persikelti į norimą vietą.

Paspaudžiamas mygtukas "Išsaugoti"adm_02

Įmonės (DB)

3. Kliento duomenų bazės aprašymas

Meniu punkte "Įmonės (DB)" spaudžiamas mygtukas pliusir aprašoma kliento duomenų bazė.

adm_04

"Kliento jungtis" - pasirenkama iš anksčiau aprašyto kliento jungčių sąrašo. Per čia duomenų bazė susiejama su pačiu klientu.

"DB vardas" - įrašomas duomenų bazės, su kuria bus dirbama, vardas

"SQL tipas" - iš sąrašo pasirenkamas darbo režimas "MS SQL Server" arba "SQL Anywhere (SYBASE)".

Įrašomas "Įmonės ID", bazinė valiuta bei WEB adresas. Kur rasti šiuos nustatymus aprašyta čia.

4. Licencijų suteikimas

Jeigu bus dirbama su aplikacijomis, aprašomas joms suteiktų licencijų kiekis.

Pasirenkama skiltis "Licencijos".

Spaudžiamas mygtukas "Aprašyti licencijų skaičių"adm_05

"Aplikacija"- nurodoma, su kuria aplikacija vartotojas turi teisę dirbti, pvz., "MSCAN".

"Licencijų skaičius" - nurodomas licencijų skaičius pasirinktai aplikacijai.

Paspaudžiamas mygtukas "Išsaugoti"adm_02

Ateityje lauke "Panaudota" matysis, kiek vartotojų naudoja pasirinktą aplikaciją.

Vartotojai

5. Kliento sistemos administratoriaus (CLIENT_ADMIN) sukūrimas

Meniu punkte "Vartotojai" spaudžiamas mygtukas pliusir sukuriamas naujas sistemos vartotojas.

adm_06

Nurodomas elektroninis paštas, vardas, pavardė.

"Vartotojo vardas" - sukuriamas prisijungimo vardas bei slaptažodis.

Vartotojas prie sistemos gali jungtis naudodamas elektroninį paštą arba vartotojo vardą, todėl šie rekvizitai yra unikalūs visoje sistemoje.

"Rolė" - iš sąrašo parenkama rolė "CLIENT_ADMIN"

adm_07

"Klientas" - iš sąrašo parenkamas klientas.

Uždedamas požymis "Aktyvus vartotojas".

Paspaudžiamas mygtukas "Išsaugoti"adm_02

Kliento administratorius pats aprašo su internetinėmis aplikacijomis dirbančius savo įmonės vartotojus, sukuria ir administruoja API raktus.

Kaip sukuriami vartotojai, galintys dirbti su aplikacijomis, aprašyta čia.

Kaip sukuriami ir administruojami API raktai, aprašyta čia.