Kopijavimo procesas

Kopijų darymas, paspaudus mygtuką "Kopijuoti duomenis"

Vieną kartą aprašius kopijavimui reikalingą informaciją, pats kopijavimas atliekamas įmonių pasirinkimo sąraše stovint ant įmonės ir paspaudus mygtuką "Kopijuoti duomenis".

Automatinio kopijavimo aprašymas per užduočių tvarkyklę ("task scheduler").

Galima aprašyti automatinį duomenų kopijavimą per užduočių tvarkyklę (Windows task scheduler).

RIV_GAMA.EXE paleidžiamas su parametrais:

RIV_GAMA.EXE .F. .F. 1 VART 1234 XXBAK

kur :

.F. - konstantos

1 - konstanta

VART - vartotojo vardas

1234 - vartotojo slaptažodis

XXBAK - darbo režimas

Užduočių tvarkyklėje aprašomas programos su nurodytais parametrais startavimo dažnumas.

Sustartavus, bus automatiškai atliekamos kopijos tų įmonių, kurioms aprašyti kopijavimo parametrai, ir kurioms jau atėjo laikas kopijų darymui (atsižvelgiant į kopijavimo dienų intervalą).