Testas žinių pasitikrinimui

1. Kuriose programos vietose galite gauti informaciją apie klientų skolas bet kuriai datai?
1 - Mokėjimų planas
2 - Suminės skolos
3 - Detalios skolos
4 - Kliento būklė
5 - Tinka visi variantai
  Atsakymas

1, 3, 4

2. Kokių operacijų negalima atlikti modulyje "Debitorinės/kreditorinėse operacijos"?
1 - Vesti skolų nurašymo operacijas
2 - Generuoti klientų informavimo dokumentus
3 - Perskaičiuoti valiutinių sąskaitų likučius
4 - Vesti skolų sudengimo operacijas
  Atsakymas

3

3. Kam skirtas modulis "Atsiskaitymai" ?
1 - Priskaičiuoti VMI mokesčius
2 - Vesti prekių likučius
3 - Atlikti pinigines operacijas
  Atsakymas

3

4. Kokio tipo buhalterinės sąskaitos gali būti naudojamos atsiskaitymo modulyje?
1 - Bet kokios.
2 - Tik 2 klasės sąskaitos
3 - Sąskaitos turinčios požymį "Pinigų sąskaita"
4 - Tik sąnaudų sąskaitos
  Atsakymas

3

5. Vedant iš tiekėjo gautą įplauką pasirinkta rūšis "Sąskaitos". Kas bus negerai?
1 - Viskas gerai - svarbu tik nurodyti kliento kodą
2 - Nesimatys informacija kliento detaliose skolose
3 - Informacija nesimatys nei kliento detaliose skolose, nei Didžiojoje knygoje
4 - Kliento skolų analitika nebesutaps su skolos sąskaita
  Atsakymas

2, 4

6. Kur formuojamas mokėjimo failas, skirtas eksportui į bankus ?
1 - Išmokų operacijose
2 - Lange "Atsiskaitymo dokumentai"
3 - Debitorinėse/kreditorinėse operacijose
  Atsakymas

2

Jeigu mokymosi metu iškilo klausimų ar neaiškumų, rašykite akademija@rivile.lt
Šiuo adresu teikiamos konsultacijos besimokantiems pagal Rivile akademija programą.
Kreipiantis prašome patikslinti, kurioje vietoje iškilo klausimas: kuri pamoka, kuri užduotis, kas toje temoje ar užduotyje neaišku.