Atnaujinimai

Data 2022-12-06

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.2.5

Data 2022-11-28

Nauja API v2 versija

Data 2022-10-11

Nauja API v2 versija

 • Naujas metodas EDIT_BUS - būsenų koregavimas

Data 2022-04-27

Nauja MSCAN versija 2.6.1

 • Naujas parametras MSCAN_KOMP – Automatinis komponenčių įtraukimas naujose gamybos operacijose iš komplektuojamų prekių kortelių kalkuliacijų.
 • Naujas parametras MSCAN_KOMPP – Komponentų parinkimas pagal serijas ir likučius gamybos operacijose.

Data 2022-03-24

Nauja MSCAN versija 2.6.1

 • Naujas vartotojo nustatymas – Paieškos laukas dokumente, kuris įjungia galimybę vartotojui dokumento viduje vykdyti paiešką tarp detalių eilučių.
 • Naujas parametras MSCAN_ATR_GT – galimybė nurodyti, ar atrinkimo operacijos metu bus taikoma griežta tolerancija. Tolerancijos procentas nurodomas naudojant parametrą MSCAN_ATR_TO.
 • Naujas parametras MSCAN_PAJ_GT – galimybė nurodyti, ar pajamavimo operacijos metu bus taikoma griežta tolerancija. Tolerancijos procentas nurodomas naudojant parametrą MSCAN_PAJ_TO.

Data 2022-02-17

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:

  • EDIT_K45– rinkinio kortelės koregavimas;
  • GET_I17_LIST_TIME– prekių likučių sąrašas filtruojant informaciją pagal likučių informacijos pasikeitimo datą.

Nauja MSCAN versija 2.6.0

 • Naujas parametras MSCAN_SKYR – Barkodo / objekto / serijos skyriklis. Galimybė nurodyti pasirinktą simbolį, kuriuo bus atskiriamas barkodo lauke vedamas šablonas barkodas + objektas + serija. Pavyzdžiui, jeigu pasirinktas simbolis „/„, ir aplikacijoje barkodo lauke bus įvestas tekstas 123456789012/CENTRAS/RAUDONA, aplikacija šį tekstą išskirs į barkodą (123456789012), objektą (CENTRAS) ir seriją (RAUDONA)..
 • Nauja galimybė vartotojui kurti gamybos operacijas naudojant MSCAN aplikaciją . Tam gamybos moduliui turi būti aprašytas parametras MSCAN_DOKTIP , nurodantis leistinus kurti dokumentų tipus – S (Surinkimas), SU (Surinkimo užsakymas), I (Išbarstymas) ir IU (Išbarstymo užsakymas).
 • Optimizuotas didelių sąrašų rodymas. Dokumentai su dideliu eilučių kiekiu bus užkraunami greičiau.
 • Pakoreguotas netikslumas dirbantiems su Sybase duomenų bazėmis ir naudojantiems parametrą MSCAN_HRUS – rūšiavimui leidžiama nurodyti laukus iš lentelių n08, n15.
 • Pakoreguotas netikslumas, kai aplikacijoje pasirinkus parametrą „Praplėsti eilutę priklausomai nuo turinio“ eilutės būdavo praskleidžiamos nepakankamai.
 • Pakoreguotas netikslumas, kai aplikacijoje pasirinkus operaciją „Baigti koreguojant“ buvo koreguojamos ir pilnai atrinktų eilučių sumos. Po pakeitimų koreguojama bus tik tos eilutės, kurių dokumento kiekis nesutaps su atrinktu kiekiu.

Data 2022-01-11

Nauja API v2 versija

 • Atnaujinti metodai:

  • EDIT_I61_FULL– naujas parametras i06_kodas_po, kurio pagalba galima POS operaciją susieti su Pardavimo operacija.

Data 2021-12-20

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.2.4

 • Išspręsta saugumo problema dėl naudojamos log4j core bibliotekos.

Data 2021-12-15

Nauja API v2 versija

Data 2021-11-30

Nauja MSCAN versija 2.5.1

 • Naujas parametras MSCAN_NAUEIL – galimybė kaupiklių modulyje skenuojant brūkšninius kodus nesumuoti eilučių, t. y. kiekvieną kartą nuskenavus prekę į operaciją ji įkris kaip nauja eilutė.

Nauja API v2 versija

 • Galimybė pirkimo, pardavimo, vidinėse, atsargų operacijose naudoti dimensijas.
 • Optimizuotas metodų veikimas.

Data 2021-11-19

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.2.3

 • Naujas parametras aprašant Sybase duomenų bazę db.timestampFormat=YYYY-MM-DD HH:NN:SS.SSS - galimybė pakeisti datos formatą.

Data 2021-10-13

Nauja MSCAN versija 2.5.0

 • Naujas parametras MSCAN_PAGVNT – Darbas tik pagrindiniu mato vienetu. Atsiranda galimybė prekes skenuoti bet kuriuo mato vienetu, o įskaitoma bus pagrindiniu. Aktualu klientams, kurie dirba pagrindiniu mato vienetu, o atliekant užsakymo atrinkimą nori naudoti stambesnius mato vienetus.
 • Naujas parametras MSCAN_APPIS - galimybė vartotojui MSCAN aplikacijoje rinktis padalinį su kuriuo bus dirbama. Pagal pasirinktą padalinį bus filtruojamos operacijos moduliuose, rodomi likučiai, kuriami nauji dokumentai.
 • Pakoreguota paieška dokumentų sąraše. Paieška bus vykdoma pagal visą matomą eilutėje dokumento informaciją.
 • Pakoreguota sąrašinių laukų paieška. Bus vykdoma ne tik pagal kodą, bet ir pagal pavadinimą.

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.2.2

 • Ištaisytos klaidos dėl užklausų išduodamo atsakymo formato, kai naudojama Sybase 10 versija.
 • Sustiprinta patikra aprašant duomenų bazės properties failą. Failo vardas turi sutapti su duomenų bazės vardu įrašytu faile.

Data 2021-09-15

Nauja MSCAN versija 2.4.0

 • Galimybė brūkšninius ir QR kodus skenuoti naudojant įrenginio kamerą (Naudojant Android sistemą veikia su naršyklėmis: Chrome, Firefox, Edge, Opera. Naudojant iOS – Safari. Naudojant PC/Mac - Firefox, Chrome, Safari, Opera, Edge);
 • Pakoreguotas klientų sąrašo traukimas iš duomenų bazės. Kuriant pardavimo ar pirkimo dokumentus per MSCAN aplikaciją, klientų sąrašas užkraunamas dalimis, taip pagerinant aplikacijos greitaveiką.

Nauja API v2 versija

 • Atnaujinti metodai:
  • EDIT_I06_FULL, EDIT_I07 – naujas parametras obj_ser_order, leidžiantis prekę nurašyti kitu objektu ir serija, nei buvo paduota. Perdavus reikšmę pirmiausiai tikrinamas prekės kiekis su perduotu objektu ir/ar serija. Jeigu toks kiekis nepakankamas, nurašomi likučiai su kitais objektais ir serijomis išlaikant parametre nurodyta rūšiavimo tvarką.

Nauja ADMIN versija

 • Galimybė API raktą priskirti Operatoriui.

Data 2021-07-01

Nauja MSCAN versija 2.3.0

 • Naujas modulis – Gamyba - galimybė atrinkti gaminio komponentes pagal iš anksto sukurtą gaminio gamybos operaciją.
 • Naujas parametras – MSCAN_GAMIN – galimybė koreguoti gaminio kiekį, ir esant poreikiui, proporcingai perskaičiuoti gaminio komponenčių kiekį.
 • Naujas funkcionalumas - galimybė peržiūrėti informaciją apie dokumentą.
 • Naujas parametras MSCAN_HPAP – informacijos apie dokumentą papildymas laukais iš lentelių – N08_KLIJ, N15_MEN, o gamybos modulyje ir iš N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI.

Nauja API v2 versija

Data 2021-06-01

Nauja MSCAN versija 2.2.0

 • Galimybė MSCAN aplikacijoje aprašyti papildomus laukus skenavimui, nurodant lauko pavadinimą ir tipą – skaitmeninis, simbolinis, loginis, datos ar sąrašinis.

Data 2021-05-04

Nauja MSCAN versija 2.1.4

 • Naujas nustatymas - “Serija – kopijuoti reikšmę” - atmintyje saugoma paskutinė nuskenuota reikšmė. Skenuojant naują prekę ši reikšmė išlieka.
 • Naujas nustatymas - “Objektas – kopijuoti reikšmę” - atmintyje saugoma paskutinė nuskenuota reikšmė. Skenuojant naują prekę ši reikšmė išlieka.
 • Galimybė objekto reikšmę parinkti iš sąrašo, jeigu Rivile GAMA sistemoje įvestas parametras – SS_FIL_OS Objektų filtras.

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • GET_I53_LIST – Mokėjimų operacijų sąrašas.
  • EDIT_I53_LIST – Mokėjimų operacijų koregavimas.
  • EDIT_I61_OPT – neperkelto kvito parametrų koregavimas pagal kvito numerį. Galimybė pakeisti klientą, asmenį arba Sąskaitos faktūros numerį.

Data 2021-04-06

Nauja MSCAN versija 2.1.2

 • Naujas nustatymas “Dalinai automatinis rėžimas”, kai prekės skenavimas bus fiksuojamas klavišu ant paskutinio lauko.

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • GET_N15_LIST – menedžerių sąrašas.
  • GET_N72_LIST – automobilių sąrašas.
  • GET_I06_DOCS - Pirkimų/pardavimų operacijoje prikabintų dokumentų ir/nuorodų gavimas. (Mygtukas „Dokumentai“ Rivile GAMA programoje).
  • EDIT_I06_DOC - Pirkimų/pardavimų operacijoje prikabinto dokumento koregavimas. (Mygtukas „Dokumentas“ Rivile GAMA programoje).
  • EDIT_I06_DOCS - Pirkimų/pardavimų operacijoje prikabintų dokumentų koregavimas. (Mygtukas „Dokumentai“ Rivile GAMA programoje).
 • Koreguoti metodai:
  • EDIT_I06 – nauja galimybė pridėti / koreguoti internetinę nuorodą, bei nuorodą į katalogą ar failą. (Mygtukas „Dokumentas“ Rivile GAMA programoje).
  • EDIT_I06_FULL – nauja galimybė pridėti / koreguoti internetinę nuorodą, bei nuorodą į katalogą ar failą. (Mygtukas „Dokumentas“ Rivile GAMA programoje).
  • GET_I06_LIST – gaunama informacija papildyta požymiais – , ir . Požymiai ir nurodo prisegtų dokumentų skaičių. Požymis - prie dokumento prisegta internetinė nuoroda, nuoroda į failą ar katalogą.
  • GET_I06_LIST_EXT – naujas parametras – „dokumentai“. Jeigu parametro reikšmė lygi 1, gaunama informacija papildoma požymiais – , ir . Požymiai ir nurodo prisegtų dokumentų skaičių. Požymis - prie dokumento prisegta internetinė nuoroda, nuoroda į failą ar katalogą. Pagal nutylėjimą parametro reikšmė 0.

Data 2021-03-17

Nauja MSCAN versija 2.1.0

Naujas modulis PREKĖS INFORMACIJA:

 • Galimybė gauti informaciją apie prekę nuskenavus jos brūkšninį kodą.
 • Galimybė rodyti prekės nuotrauką papildomai aprašius klientui procedūrą.

Galimybė pasikeisti vartotojo slaptažodį paspaudus nuorodą „Pamiršote slaptažodį“ prisijungimo lange.

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • EDIT_I09_FULL - Naujo vidinio dokumento sukūrimas (kartu su detaliomis eilutėmis).

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.2.1

Nauja admin.manorivile.lt versija

Galimybė pasikeisti vartotojo slaptažodį paspaudus nuorodą „Pamiršote slaptažodį“ prisijungimo lange.

Data 2021-02-15

Nauja MSCAN versija 2.0.0

 • Galimybė MSCAN aplikacijoje kurti dokumentus pirkimuose, pardavimuose ir vidinio judėjimo operacijose.
 • Galimybė bet kuriame modulyje įtraukti prekę, kurios nebuvo pirminiame dokumente.
 • Galimybė prekes įtraukti tiesiai į Rivile GAMA operaciją.
 • Nauji parametrai MSCAN_PADFIL, MSCAN_ITRAUK, MSCAN_PASTAB ir MSCAN_DOKTIP.

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • GET_I09_LIST_EXT - Vidinių operacijų sąrašas su papildomais laukais iš padalinių, prekių kortelių.

Data 2021-01-25

Nauja MSCAN versija 1.4.1

 • Išduodamas klaidos pranešimas, jeigu skenuojama per ilga serija ar objekto kodas.
 • Apribotas kiekio įvedimo laukas – maksimali reikšmė 9 999 999.9999.

Nauja API v2 versija

 • Koreguoti metodai:
  • EDIT_I12 – pataisymas: prailgintas serijos laukas;
  • EDIT_N08 – pataisymas: klaidos panešimas, kai neteisingai aprašytas kodo skaitliukas.

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.2.0

 • Papildomas parametras global.properties faile - response.returnStrings=false. Jeigu parametro reikšmė true, visi JSON formatu grąžinamo atsakymo laukai yra string tipo. Pagal nutylėjimą šio parametro reikšmė false. Manorivile-Gateway atnaujinimo instrukcija

Data 2021-01-11

Nauja API v2 versija

 • Nauji metodai:
  • GET_I06_LIST_EXT - skirtas pirkimų / pardavimų išplėstinei informacijai ištraukti, su galimybe prisidėti N17, N08, N07 duomenis.
 • Pakoreguoti metodai:
  • GET_N08_LIST - pataisymas, kai gaunama neteisinga informacija su adresais (List=A) ;
  • GET_VIEWS_LIST - optimizuota greitaveika. Pataisymas veiks tik nuo SQL2012 ir Sybase11 versijų bei keisis gražinamas rezultatas - nebebus gražinama Row_number laukas!
  • EDIT_I06_FULL – galimybė paduoti lauko I07_MOKESTIS_P reikšmę lygią 0 (prieš tai paduodant 0, buvo traktuojama, kaip nepaduota reikšmė)
  • EDIT_I07 – galimybė paduoti lauko I07_MOKESTIS_P reikšmę lygią 0 (prieš tai paduodant 0, buvo traktuojama, kaip nepaduota reikšmė)

Nauja admin.manorivile.lt versija

 • Pakoreguotas informacijos rodymas vartotojo profilyje.

Data 2020-12-22

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.1.8

Data 2020-12-14

Nauja MSCAN versija 1.4.0

 • Nauja galimybė valdyti prekių su tara apskaitą. Įtraukiant prekę, kuri turi aprašytą tarą automatiškai įkris ir atitinkama tara. Galimybė valdyti parametru MSCAN_TARA.
 • Papildomas klaidos apdorojimas, kai per klaidą įvedamas barkodas į kiekio lauką

Nauja API v2 versija

 • Nauji normatyvinės informacijos metodai
  • GET_N45_LIST valiutų sąrašas
  • GET_N18_LIST mato vienetų sąrašas
 • Nauji metodai prekės informacijos pasikeitimams gauti ( prekė, matai, kainos, barkodai ). Tam reikalingas specialus įjungimas (daugiau informacijos prie metodų aprašymų)
  • GET_PROD_BY_BARCODE_TIME
  • GET_PROD_BY_CODE_TIME
  • GET_PRICES_TIME

Nauja Manorivile-Gateway versija 1.1.7

 • Papildoma apsauga kai neteisingai naudojamas tas pats global.properties failas skirtinguose kliento serveriuose.

Nauja admin.manorivile.lt versija

 • Galimybė matyti įmonių (DB) sąraše matyti kiek yra MSCAN licencijų ir kiek panaudota
 • Galimybe matyti įmonių (DB) sąraše matyti kuri Gateway versija naudojama
 • Galimybė pakoreguoti įmonės (DB) jungtį, jeigu sukuriant buvo suklysta - tam reikia kreiptis į administratorių.

Data 2020-11-30

 • MSCAN (v1.3.0) pasikeitimai:

  • Nauja galimybė skanuojamai pozicijai įvesti pastabą (galimybė valdyti pastabų sąrašą parametru MSCAN_DPAS)
  • Nauja galimybė skanuojamai pozicijai įvesti kiekį (galimybė valdyti teises atskiru parametru MSCAN_KIEKOR)
  • Nauja galimybė užbaigiant dokumentą įvesti pastabą (galimybė valdyti pastabų sąrašą parametru MSCAN_HPAS)
  • Nauja informacija kas ir kada užbaigė dokumentą
  • Naujas funkcionalumas – esant klaidos pranešimui papildomai įjungiamas telefono suvibravimas
 • API v2 pasikeitimai:

  • pataisymas metoduose EDIT_I07, EDIT_I10, EDIT_I12, EDIT_I13, EDIT_I16 kai koreguojamas neegzistuojantis įrašas
  • pataisymas metode EDIT_N06 kai kuriamas egzistuojantis įrašas
  • pataisymas metoduose EDIT_PAP, GET_PAP_LIST, EDIT_I10 dėl senesnės Sybase versijos

Data 2020-11-25

 • MSCAN (v1.2.1) pasikeitimai:
  • Pataisymas dėl problemos su SYBASE DB, kai kiekiai yra mažiau nei 1 (0.5, 0.1...), išmesdavo klaidą.

Data 2020-11-16

Data 2020-10-01

 • Nauja Manorivile-Gateway versija 1.1.6 - pataisyta problema, tam tikrais atvejais kai servisas pakimba ir nustoja veikti API v2 ar MSCAN. Atnaujinimo instrukcija čia.

Data 2020-09-24

 • Pasikeitimas: EDIT_N08 – kuriant naują kliento kortelę galimybė valdyti įmonės kodo unikalumą parametru RGI_N08_UNIK.

 • Padalinių informacijos API:

  • Naujas metodas (GET_N07_LIST) – Padalinių sąrašo gavimas.
  • Naujas metodas (EDIT_N07) – Padalinių kortelės koregavimas/sukūrimas.

Data 2020-09-09

 • Pataisymas Manorivile-Gateway servise - pataisyta problema dėl serviso nulūžimo ir "dump" failų kūrimo esant Java versijos ir Windows nesuderinamumo. Išleista nauja versija v1.1.5, atnaujinimo instrukcija čia.

Data 2020-08-31

 • Pasikeitimas: EDIT_I06, EDIT_I06_FULL – keičiasi I06_VAL_POZ pildymo logika jeigu jis nepaduodamas, kuriant naują dokumentą (oper=I). Jeigu perduodamas valiutos kodas skirtingas nuo bazinės, bet nenurodomas, kad tai valiutinis dokumentas, tuomet automatiškai priskiriama kad tai valiutinis dokumentas
 • Pasikeitimas: EDIT_I07 – koreguojant įrašą (oper=U) jeigu yra paduodamas kiekis (I07_ALT_KIEKIS arba kiekis_u) ir nepaduodama nei kainos, nei sumos, nei pvm (I07_KAINA_BE, I07_KAINA_SU, I07_SUMA, I07_SUMA_VAL, I07_PVM , I07_PVM_VAL), tuomet sumos yra perskaičiuojamos pagal paduodamą kiekį ir esamas kainas.
 • Pasikeitimas: EDIT_I07 - naujas parametras suma_val_su - Valiutinė suma su PVM. Jei įvedant naują įrašą (oper=I) perduodama ši reikšmė, tai viskas perskaičiuojama atsiremiant į šią reikšmę. Kainos, PVM, suma be PVM, valiutinė informacija.
 • Papildomų laukų informacijos API:
  • Naujas metodas (GET_PAP_LIST) – Papildomų laukų gavimas.
  • Naujas metodas (EDIT_PAP) – Papildomų laukų koregavimas
 • Personalo modulio API: Svarbu: personalo API metodai yra išjungti pagal nutylėjimą ir norint juos įjungti turite kreiptis į jus aptarnaujantį Rivilės atstovą kad įjungtų reikiamam API raktui!
  • Naujas metodas (GET_K14_LIST) - Personalo kortelių informacija
  • Naujas metodas (GET_K16_LIST) - Personalo operacijų sąrašas
  • Naujas metodas (EDIT_K14) - Personalo kortelės koregavimas
  • Naujas metodas (EDIT_K24) - Personalo vaikų koregavimas
  • Naujas metodas (EDIT_K34) - Personalo išsilavinimo informacijos koregavimas
 • Importo operacijų API:
  • Naujas metodas (GET_B00_LIST) - Importo/eksporto operacijų sąrašas
  • Naujas metodas (B00_EDIT) - Importo/eksporto operacijų koregavimas
 • Turintiems senas Windows platformas, kurios nepalaiko naujausios Java versijos, galimybė įsidiegti senesnės versijos 32-bit ManoRivile Gateway komunikatorių, kuris palaiko senesnes Java versijas. Dėl poreikio kreipkitės rivile@rivile.lt

Data 2020-05-19

 • Pataisymas Manorivile-Gateway servise - pataisyta problema dėl didelio atminties (RAM) naudojimo. Išleista nauja versija v1.1.3, atnaujinimo instrukcija čia.
 • Naujas papildomas metodas (GET_K56_LIST) – CRM operacijų sąrašo nuskaitymas.
 • Naujas papildomas metodas (EDIT_K56) – CRM operacijų sukūrimas/koregavimas.
 • Nauja papildoma API galimybė koreguoti kitų vartotojų operacijas (aktualu pardavimo, pirkimo, vidinių, atsargų operacijose), valdoma Rivile Gama parametru RGI_ALL_EDIT.
 • kiti pataisymai

Data 2020-04-22

 • Galimybė GETLIST metodus panaudoti integruojant Microsoft PowerBI įrankį (išspręsta header Expect="100-continue" problema).
 • Naujas papildomas metodas (GET_VIEWS_LIST) – dinamiškas ir universalus sprendimas norint patiems valdyti gaunamus duomenis per API, tiesiog sukuriant tam skirtus reikiamus duomenų rinkinius panaudojant SQL View'us - ir jie bus pasiekiami per API.
 • Naujas papildomas metodas (GET_I06_DOC) – Pardavimų/pirkimo operacijų prikabinų dokumentų (pvz PDF, DOCX ar pan.) gavimas per API base64 formatu. Plačiau apie dokumentų prikabinimo galimybę Rivile GAMA programoje - dokumentų prisegimas.
 • Naujas papildomas metodas (EDIT_I06_KOP) – Pardavimo/pirkimo operacijų keitimo ar kopijavimo galimybė.
 • Papildytas EDIT_I06_FULL metodas nauja galimybe valdyti ką daryti, jeigu įvyksta klaida importuojant dokumentą, pvz jeigu trūskta likučio. Naujas parametras "errorAction": ROLLBACK (default), CONTINUE, EXIT
 • Naujas papildomas metodas (GET_N19_LIST) – grupių sąrašas.
 • Papildoma apsauga vykdant GETLIST metodus (SQL injection validation)

Data 2020-04-07

 • Visuose GET LIST metoduose galimybė nurodyti puslapiavimą nauju parametru „pageNumber“.
 • Papildyta galimybė likučių sąraše (GET_I17_LIST) nurodyti gražinamus likučius pasumuotus norimu pagrupavimu - nauju parametru „group“.
 • Naujas papildomas metodas (GET_N51_LIST) – sutarčių sąrašas.
 • Naujas papildomas metodas (GET_N52_LIST) – sutarčių priedų sąrašas.
 • Naujas papildomas metodas (GET_N09_LIST) – vietovių sąrašas.
 • Pridėta galimybė administruoti API raktui teises, kuriuos metodus leisti vykdyti, kuriuos ne. Jeigu aktuali tokia galimybė kreipkitės į savo atstovą arba rivile@rivile.lt .

Data 2020-03-18

 • Visuose metoduose nauja galimybė grąžinti rezultatą JSON formatu, nurodant HEADER parametrą Accept=application/json. (būtina atsinaujinti Manorivile-Gateway-1.1.x ar naujesnę versiją)
 • fix: Pakoreguoti metodo GET_USER_PROC parametrai
 • fix: Pataisytas netisklumas, kai EDIT metoduose perduodamas "self-closing" tagas, pvz <N08_PASTAS\>
 • fix: Patisklinta gaunama klaida "502 Server Error", kai blogai sukonfigūruota DB prisijungimai

Data 2020-03-01

 • Įdiegti nauji Rivile API v2 (REST web servisai).
 • Visuose EDIT metoduose koreguojant įrašus (oper=U) nėra privalomi nurodyti visų laukų - koreguojami tik tai kas paduodama.
 • Visuose EDIT metoduote kuriant įrašus (oper=I) nėra privaloma nurodyti visus laukus - jeigu paduodami raktiniai laukai - kiti yra užpildomi automatiškai.

  Esminiai skirtumai palyginant su Rivile API v1 (SOAP):

  • Greitaveikos problema išspręsta - ženklus pagreitėjimas x10.
  • Duomenų formatas tiek XML, tiek JSON.
  • Diegiant klientinę dalį nėra būtinas serverio statinis IP - nauji web servisai veikia iš bet kur.
  • Diegiant klientinę dalį nėra reikalingi PORT forward'ing nustatymai
  • Prisijungimas prie SQL DB ne per ODBC o tiesiogiai per TCP/IP protokolą (gali prireikti papildomo administravimo)
  • Nauji REST web servisai gali veikti lygiagrečiai kartu su SOAP web servisais, kol atliekami reikalingi pakeitimai.