Metų užbaigimas

Servisas -> Didžioji knyga -> DK operacijos

Didžiojoje knygoje atliekamas pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.

Didžiosios knygos operacijų sąraše spaudžiamas mygtukas "Metų užbaigimas".

Nurodomas laikotarpis, kuris bus užbaigiamas, ir metų užbaigimo operacijose naudojama sąskaita.

Metų užbaigimui naudojama sąskaita negali būti pajamų arba sąnaudų.

Spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti".

Didžiosios knygos operacijų sąraše žurnale "SASK_UZDARYM" susiformuoja vienas arba keli įrašai. Keli įrašai gali būti tuo atveju, jeigu apskaita buvo vedama pagal asmenis.

Įvykdžius metų užbaigimo operaciją, visos pajamų sąskaitos bus debetuojamos, ir kredituojama nurodyta sąskaita, ir atvirkščiai - visos sąnaudų sąskaitos kredituojamos, o debetuojama nurodyta sąskaita. Po užbaigimo, pajamų ir sąnaudų sąskaitų likutis bus lygus nuliui.

Metų užbaigimo operaciją galima atlikti kelis kartus. Kiekvieną kartą bus uždaromos tik sąskaitos, turinčios nenulinius likučius.

Žurnalo "SASK_UZDARYM" negalima naudoti jokių kitų operacijų vedimui - jis skirtas tik pajamų-sąnaudų sąskaitų uždarymui.