Terminai

Servisas -> Kortelės -> Terminai

Sutartyse su klientais dažniausiai yra aptariama dėl tam tikrų mokėjimo atidėjimų. Kadangi tai dažnai būna tipiniai variantai (atidėjimas 30 dienų, 60 dienų ir pan. ), tai juos galima susisteminti ir susikurti terminų sąrašą.

Pvz., jei visa dokumento suma turi būti apmokėta per 10 dienų, sukuriamas terminas, kuriame mokėjimo dienų laukelyje nurodoma 10, o procento laukelyje įrašoma 100.

Jeigu klientas 30 % sumos turi sumokėti iš karto, o likusius 70 % – per 30 dienų, tuomet laukelyje "Procentas" vedama 30 su dienų skaičiumi 0 ir 70 su dienų skaičiumi 30.

Sudėtingesniais atvejais gali būti iš karto aprašoma kada (t.y. per kiek dienų sumokant) bus taikomas diskontas, nurodant diskonto procentą, arba palūkanų procentas bei suma.

Aprašant kliento kortelę, skirtuke "Pirkėjų/Tiekėjų informacija" iš sąrašo parenkamas mokėjimo atidėjimo terminas. Jis automatiškai įkris, vedant tokio kliento pirkimo ar pardavimo operacijas.

Esant reikalui, konkrečioje pirkimo/pardavimo operacijoje klientui priskirtą mokėjimo terminą galima pakoreguoti, keičiant atidėjimo dienas, procentą ar mokėjimo sumą.

Mokėjimo terminas gali būti nurodytas ne tik pačioje kliento kortelėje, bet ir pirkimo ar pardavimo sutartyje. Sutartyje nurodytas terminas turi aukštesnį prioritetą. Skolų, kurios atsiranda perkant ar parduodant pagal sutartį, atidėjimas skaičiuojamas pagal sutartyje nurodytą terminą.