2 Pamoka. Pirkimai

Sužinosite :

 • kam skirtas pirkimo modulis,
 • kas perkama pirkimo dokumentuose,
 • kokie yra pagrindiniai pirkimo dokumentų vedimo žingsniai,
 • kokie yra pirkimo dokumentų tipai,
 • kur nueina informacija po pirkimo operacijų perkėlimo,
 • kuo ypatingas reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų pirkimas,
 • kaip susiformuoja mokėjimų terminai.

Išmoksite:

 • vesti prekių ir paslaugų pirkimo bei grąžinimo dokumentus,
 • vesti pirkimo dokumentus valiuta,
 • suimportuoti valiutų kursus,
 • vesti pirkimus su atvirkštiniu PVM,
 • pirkti paslaugas į ateinančių laikotarpių sąnaudas ir jas periodiškai nurašyti,
 • sukurti atskaitingų asmenų korteles,
 • įvesti atskaitingo asmens apmokėtus pirkimo dokumentus,
 • į prekių savikainą įtraukti transporto paslaugas, muitą, akcizą,
 • koreguoti pirkimo operacijas.

Įgusite:

 • apsirašyti įvairias prekes, paslaugas, pirkimo kodus,
 • vesti įvairių rūšių pirkimo dokumentus,
 • analizuoti pirkimo informaciją.