Užsakymų + DI formavimas

Servisas -> Prognozavimas +DI -> Užsakymų + DI formavimas

Langas naudojamas užsakymų formavimui.

Pasirenkama kaip bus formuojamas užsakymas: tik pagal užsakymo aprašymą ar naudojant užsakymo parametrus:

uz_for01

Pasirinkus, kad užsakymas bus formuojamos pagal užsakymo aprašymą, parametrų reikšmės neužpildomos.

Pasirenkamas konkretus užsakymo aprašymas. Pavyzdžiui, pasirenkamas "Prekių užsakymai įmonės mastu, pagrindiniu mato vienetu".

Priklausomai nuo pasirinkto užsakymo aprašymo, iškart susiformuoja laukeliai, pagal kuriuos bus galima filtruoti.

Lauke "Formavimo data" įvedama data, kuriai formuojamas užsakymas.

Iš "Prognozės +DI operacijų" sąrašo pasirenkama prognozė, kuria remiantis bus skaičiuojami užsakomi kiekiai. Pavyzdžiui, pasirenkama "Pardavimų prognozė už dieną, pagal prekes, padalinius, pagrindiniu mato vienetu".

Užsidedami kiti reikalingi filtrai ir nuskaitoma informacija.

Paspaudus mygtuką "Formulės vykdymas" pasiskaičiuoja užsakomi kiekiai ir užsipildo laukas "Užsakyti".

uz_for02

Paspaudžiamas mygtukas perkelimas Informacijos perkėlimas ir susiformuoja pirkimo užsakymai:

uz_for03

uz_for04

Užsakymų data lygi lauke "Formavimo data" įvestai datai.

Pasirinkus, kad užsakymas bus formuojamas pagal užsakymo parametrus, užsakymų lange matosi suvestos parametrų reikšmės, ir jos gali būti naudojamos skaičiavimo formulėje :

uz_for05

Nenurodžius prognozės, skaičiavimai atliekami tik pagal parametrų reikšmes.

uz_for06

Visi užsakymai formuojami analogišku principu. Priklausomai nuo užsakymo aprašymo, suformuojami arba pirkimo užsakymai, arba surinkimo, arba gamybos užsakymai.