Pirkimo patikslinimas

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Rivilės programoje realizuota galimybė patikslinti pirktų prekių ar paslaugų kainą.

Pirkimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas "Važtaraštis".

Suvedama bendra pirkimo patikslinimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data, kliento kodas.

Operacijos

Skirtuke "Operacijos" su dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas "Užsakymai/Patikslinimas". Pasirenkama "Patikslinimas".

po_pat1

Lange "Patikslinimas" nuskaitomi pirkimo dokumentai, kuriems reikės suvesti patikslinimus. Suvedama tikslinanti informacija.

Vedamas kiekis ir nauja pirkimo kaina.

po_pat2

Suvedus informaciją ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti", susiformuoja detalios eilutės.

Kiekvienai pozicijai susigeneruoja dvi eilutės: neigiama, kur nurašomos prekės su sena kaina, ir teigiama, kurioje užpajamuojamos prekės su nauja kaina. Skirtumas atsispindi skolos lauke.

po_pat3

Perkėlimui laukelyje "" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas "Informacijos perkėlimas" .

Po pirkimo patikslinimo perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, pasikeičia skola tiekėjui ir Fifo likučių suma.

Po prekių patikslinimo FIFO likučiuose atsiranda du įrašai su nuliniais kiekiais, nurašoma suma ir užpajamuojama suma. Dokumento numeris parodo, kuris dokumentas buvo tikslintas.

po_pat4

Sumos su nuliniais kiekiais nusirašys kartu su ateity parduodamais arba nurašomais tos prekės kiekiais. Jeigu buvo tikslinama prekė, kurios likučio tikslinimo metu nėra ir neplanuojama gauti, tai gautą sumą su nuliniu kiekiu reikia nurašyti per atsargų operacijas.