Algos ir personalo parametrai

Servisas->Administravimas->Parametrai

Dirbant su "Atlyginimo" moduliu, turi būti užpildytos šių parametrų reikšmės:

Algos MMA ir VDU kodai (SS_MMA_VDU )

Nurodomi kintamieji: minimali mėnesio alga ir vidutinis darbo užmokestis. Jie naudojami nedarbingumo pašalpoms skaičiuoti.

Algos darbo ir išeiginės dienos (SS_ALGA_KALD)

Nurodomos dienos, kurios skaičiuojant algą bus laikomos kaip darbo ir kaip išeiginės (pvz., darbo diena "D“, išeiginė diena "P“).

Algos sisteminis kalendorius (SS_ALGA_KALS)

Nurodomas valstybės patvirtintas kalendorius ir kokiomis raidėmis jame pažymėtos švenčių dienos (pvz., S_SISTEMINIS ir S). Kalendorius naudojamas tabelio spausdinime ir vidurkių skaičiavime.

Algos ligonlapių skaič. koeficientai (SS_ALGA_LIGK)

Nurodomas kompensacijos koeficientas už nedarbingumo dienas, apmokamas iš įmonės lėšų.

Personalo sisteminis kalendorius (SS_PER_KALS)

Nurodomas valstybės patvirtintas kalendorius ir kokiomis raidėmis jame pažymėtos švenčių ir poilsio dienos (pvz., S_SISTEMINIS ir SP). Parametras naudojamas personalo modulyje atostogų dienų skaičiavimui.

Draudėjo kodas ir Rejestro Nr. (SS_SODRA_NR)

Parametro reikšmė naudojama atlyginimo modulyje, spausdinant SODROS ataskaitas. Parametre nurodomas draudėjo kodas.

Įgaliotas asmuo (IG_ASMUO)

Nurodomi asmens, tvirtinančio Sodrai teikiamus dokumentus, pareigos, vardas, pavardė.

Dokumento rengėjas (IG_RENGEJAS)

Nurodomi asmens, ruošiančio Sodros ataskaitas, vardas, pavardė, telefonas ir elektroninis paštas.

Sodros skyrius (IG_SODR_SKYR)

Nurodomas miesto pavadinimas, kuriame deklaruojamos Sodros ataskaitos.

Visiems parametrams taikomi bendri galiojimo principai:

Jei aprašant parametro reikšmes, nurodomas konkretus modulis, tai ta reikšmė galios tik tame modulyje, jei nurodoma "Bendras” – visuose moduliuose.

Analogiškai ir su vartotojais – jei nurodomas konkretus vartotojas, tai galioja tik tam vartotojui, jei visai nieko nenurodoma – tai visiems vartotojams.