Pagrindinis langas

Sistema "Rivile_GAMA" sukurta moduliniu principu t.y. kiekvienas modulis atlieka tam tikrą funkciją. Šie moduliai tarpusavyje susiję taip, kad informacija, įvesta viename modulyje, atsispindi kitame modulyje arba daro įtaką kito modulio informacijai.

Bendra programos modulių tarpusavio ryšių schema būtų tokia:

dar_prin6

Pagrindiniame programos lange kiekvienam moduliui yra priskirtas mygtukas.

Viršutiniame kairiajame lango kampe yra pagrindinis meniu.

Žemiau - mygtukų eilė. Norint sužinoti mygtuko reikšmę, pakanka virš jo užvesti pelės rodyklę - bus matomas mygtuko pavadinimas.

lan1

Pele paspaudus pagrindiniame meniu esantį žodį "Servisas", išsiskleidžia vertikalus stulpelis, kuriame išvardinti programos moduliai.

Modulis – tai programos dalis, kuri atlieka tam tikrą sistemos funkciją.

lan2

Pagrindinį meniu sudaro:

  • Administravimo moduliai. Juos iškvietus, pasirodo dialogo langas (forma), kur išvardintos visos to modulio funkcijos.
  • Kortelės. Normatyvinė informacija.
  • Darbiniai moduliai. Pasirinkus konkretų modulį, susikuria to modulio meniu punktas ir papildomi valdymo mygtukai.

Pageidaujamą modulį galima išsikviesti ne tik paspaudus pagrindinį meniu punktą "Servisas", bet ir paspaudus atitinkamą mygtuką.

PVZ.: Iš menių punkto "Servisas" pasirenkama "Pardavimai". Paspaudus meniu "Pardavimai" išsiskleidžia šio modulio vertikalus stulpelis. Iš jo išsirenkama reikalinga pardavimo modulio operacija. Tą patį galima atlikti ir pardavimų papildomų mygtukų juostos pagalba.

lan3

Galima nuimti mygtukus ir dirbti tik su meniu punktais. Užpildomas parametras "Mygtukų naudojimas" - į klausimą "Ar naudoti mygtukus?" atsakoma "Ne".