Įžanga

Kaip naudotis mokymosi medžiaga VIDEO apžvalga

Kaip naudotis mokymosi medžiaga

Mokymosi medžiaga pateikta pamokomis. Kiekvienoje pamokoje nagrinėjamos atskiros temos.
Temos suskirstytos į užduotis. Kiekvienoje užduotyje:

  • pateikiama nuorodą į platų toje užduotyje nagrinėjamo klausimo aprašymą gide,
  • pateikiamas praktinis uždavinys,
  • aprašomas to uždavinio detalus sprendimas,
  • pateikiama uždavinio sprendimo video medžiaga.

Kiekvienos temos pabaigoje pateikiami kartojimo klausimai.
Kiekvienos pamokos pabaigoje pateikiamos papildomos užduotys ir testas žinių pasitikrinimui.

Rivile akademija yra tik viena iš gido dalių, todėl joje naudojami tie patys žymėjimai kaip ir gide :

Informacinė - patariamoji informacija mėlyname fone. Nuoroda į gidą - žalias tekstas

Atkreipianti dėmesį informacija oranžiniame fone.

Įspėjanti informacija raudoname fone.

Peršokimas į kitą langa arba į kitą užduotį - žalias tekstas

PASTABA. Žalią tekstą paspaudus su dešiniu pelės klavišu, atsiranda galimybė kitą užduotį arba gido puslapį atsidaryti atskirame skirtuke - patogu, nes vienu metu galima matyti kelias temas.

Kiekvienos temos pradžioje ekrano viršuje yra mygtukas aka3, kurį paspaudus pasirinktos temos informaciją galima išsisaugoti PDF formato faile.
Atsidaro langas:

ak4

Uždėjus "v" - "Įtraukti priklausomas šakas" faile bus išsaugota ne tik pačios temos, bet ir giliau esančių temų informacija.

Pirmiausia spaudžiamas mygtukas aka5

Kai atsiranda pranešimas, kad dokumentas suformuotas:

aka6

spaudžiamas mygtukas aka7