Blogi simboliai

Bendra informacija

Aprašyme pateikiamas sprendimas, kaip surasti Rivile GAMA sistemoje įrašus, kurie yra neleistini naudojant Rivile API v2 (REST web service).

Blogi simboliai aptinkami naudojant tik Sybase DB.

Sprendimas pritaikytas patyrusiems Rivile GAMA specialistams.

1. Duomenų tikrinimas
  • Prekių kortelės tikrinimas
CALL dbo.RGI_spec_symb(@Search_table = 'n17_prod',@Search_column_list = null ,@Primary_key = 'n17_kodas_ps',@Filter = null);
  • Klientų kortelės tikrinimas
CALL dbo.RGI_spec_symb(@Search_table = 'n08_klij',@Search_column_list = null ,@Primary_key = 'n08_kodas_ks',@Filter = null);
  • Blogi įrašai saugomi lentelėje dbo.Records_Which_Contains_Control_Symbols
select * from dbo.Records_Which_Contains_Control_Symbols
2. Blogų įrašų ataskaita
  • "Draudžiamų simbolių ataskaita" sukėlimas į Rivile GAMA:

Atsisiųsti ataskaitos failus: mcu_3444.zip

Ataskaitos importas:

Rivile GAMA -> Servisas -> Parametrai -> Ataskaitos -> Duomenų importas

import1

  • Ataskaitos peržiūrėjimas:

Rivile GAMA -> Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų būklė -> Uždedame varnelę "Vartotojo progranma" -> Spausdinti -> "Draudžiamų simbolių ataskaita"

report1

3. Duomenų tvarkymas

Galimi 2 būdai:

  • Rankinis: suteikti prekei arba klientui požymi terminuota

Prekei:

ps1

Klientui:

ks1

  • Automatinis: praleisti žemiau aprašytus SQL script - automatiškai suteiks terminuotą požymį

SQL script, kuris uždeda terminuota požymį prekių kortelėms:

update n17_prod set n17_poz_date=1  where n17_kodas_ps in (SELECT Pkey_value FROM "dbo"."Records_Which_Contains_Control_Symbols" where table_name='N17_PROD')

SQL script, kuris uždeda terminuota požymį klientų kortelėms:

update n08_klij set n08_poz_date=1  where n08_kodas_ks in (SELECT Pkey_value FROM "dbo"."Records_Which_Contains_Control_Symbols" where table_name='N08_KLIJ')