Kliento kortelės sukūrimas

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Klientai. Naujos tiekėjo kortelės sukūrimas
2 užduotis Atsiskaitymo terminai. Naujo atsiskaitymo termino sukūrimas terminų sąraše
3 užduotis Kliento kortelės papildymas mokėjimo terminais ir bankiniais rekvizitais
4 užduotis Užsienio tiekėjo kortelės sukūrimas
5 užduotis Naujos pirkėjo kortelės sukūrimas

1 užduotis

Klientų sąraše aprašomi visi klientai, su kuriais bus atliekamos, kokios nors operacijos arba kurių informaciją norime turėti savo duomenų bazėje. Tai gali būti tiek įmonės, tiek ir fiziniai asmenys.

Aprašant klientus yra 3 privalomi laukai: kodas, sąskaitų ryšys ir mokesčių lentelė. Jų neužpildžius, nebus galima išsaugoti kliento kortelės. Atkreipkite dėmesį, kad išsaugant kortelę, jei toks laukas neužpildytas, pelės žymeklis atsistoja ant neužpildyto lauko.

Klientu_kortele

Pradžioje detaliai susipažinkite su kliento kortelėje aprašoma informacija : Klientai .

Naujos tiekėjo kortelės sukūrimas
Klientų sąraše sukurkite naują tiekėjo kortelę :
Įmonės pavadinimas: UAB "Koralija".
Adresas: Kęstučio g.47, Kaunas.
Įmonės kodas: 585444411.
PVM kodas: LT11585444411.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Klientai.
 2. Lange "Klientų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW"Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite kodą, kurį programoje suteiksite šiam tiekėjui. Jis gali sutapti su įmonės kodu, arba gali būti naudojama kitokia įmonei patogi kodavimo sistema. Šiuo atveju, kodo lauke įveskite įmonės kodą.
  "Rūšis" – pasirinkite rūšį "Tiekėjas".
  "Įmonės kodas" – įveskite įmonės kodą. Paspauskite šalia esantį mygtuką ekoi"Užpildyti aprašymus". Jeigu sistema pagal įmonės kodą suranda tokią įmonę, tai automatiškai užpildo jos rekvizitus, jei ne - tada jų reikšmes reikia suvesti.
  "Pavadinimas" – įveskite įmonės pavadinimą.
  "PVM mok. kodas" – įveskite PVM kodą.
  "Adresas" – įveskite įmonės adresą.

klien1

 1. Paspauskite skirtuką "Pirkėjų/Tiekėjų inf."
  Kadangi aprašomas klientas yra tiekėjas, tai būtinai reikia užpildyti tiekėjo dalyje esantį lauką "Mokesčiai". Padėkite pelės žymeklį ant to lauko, atsidarykite mokesčių sąrašą (paspaudus mygtuką "sąrašas" arba dukart paspaudus pelės klavišą) ir pasirinkite "PVM mokestis" . Pasirinkimui pelės žymeklį padėkite ant įrašo ir paspauskite "Enter" arba du kartus su pele - automatiškai sugrįšite į pradinį langą.

klien2

 1. Paspauskite skirtuką "Grupavimas".
  Čia privalomas laukas, kurį reikia užpildyti, yra "Sąskaitų ryšys". Kadangi aprašoma tiekėjo kortelė, tai reikalingas klientų sąskaitų ryšys. Pelės žymeklį padėkite ant to lauko, atsidarykite sąskaitų ryšių sąrašą (paspaudus mygtuką "sąrašas" arba dukart paspaudus pelės klavišą) ir pasirinkite "Klientų sąskaitų ryšys". Pasirinkimui pelės žymeklį padėkite ant įrašo ir paspauskite "Enter" arba du kartus su pele. Automatiškai sugrįšite į pradinį langą.

klien3

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
  Tiekėjo kortelė susikūrė. Jeigu praleidote kurį nors privalomą lauką, sistema apie tai informuos ir neleis kortelės išsaugoti.
  Ar pildyti kitus laukus, nuspręskite pagal tai, kokia informacija apie tiekėją bus reikalinga ateityje analizuojant tiekėjo duomenis. Visą kitą informaciją galėsite užpildyti ir vėliau, kai paaiškės, jog ji reikalinga. Nesvarbu, kada beužpildytumėte, pagal ją bus galima analizuoti visas kliento operacijas.

 2. Klientų sąraše susikūrė klientas tiekėjas.

klien4

2 užduotis

Tiekėjo kortelę su visais privalomais laukais sukūrėte. Dabar papildysime ją mokėjimams aktualia informacija. Reikės aprašyti kliento bankinius rekvizitus ir su klientu suderintą mokėjimų atidėjimo terminą.

Prieš pildant mokėjimo terminus klientų kortelėse, reikia pasidaryti jų sąrašą.

Apie atsiskaitymo terminus galite rasti čia: Terminai

Naujo atsiskaitymo termino sukūrimas terminų sąraše
Terminų sąraše sukurkite atsiskaitymo terminą, pagal kurį visa suma turi būti apmokama per 10 dienų.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Kortelės->Terminai
 2. Lange "Terminų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite kodą 10.
  "Pavadinimas" – įrašykite termino pavadinimą "Per 10 dienų".
 4. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 5. Lauke "Mokėjimas" įrašykite 10, t.y. dienų skaičių, kuriam atidedamas skolos mokėjimas.

klien0

 1. Įsitikinkite, kad lauke "Procentas" yra parašyta 100. Tai reiškia, kad per 10 dienų reikės apmokėti visą sumą.
 2. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

3 užduotis

Kliento kortelės papildymas mokėjimo terminais ir bankiniais rekvizitais
Papildykite kliento UAB "Koralija" kortelę.
Nurodykite, kad su klientu suderintas mokėjimo atidėjimo terminas yra 10 dienų.
Kliento bankas: AB SEB bankas, atsiskaitomoji sąskaita: LT070440000000444411
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Klientai.
 2. Klientų sąraše susiraskite tiekėją "Koralija" ir padėkite ant jo pelės žymeklį.
 3. Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".
 4. Paspauskite skirtuką "Pirkėjų/Tiekėjų inf." Čia aprašomi mokėjimo terminai. Dalyje "Tiekėjai" laukelyje "Terminai" iš sąrašo pasirinkite mokėjimo terminą.

klien7

 1. Paspauskite skirtuką "Alternatyvūs adr." Čia vedami bankiniai rekvizitai.
 2. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas" ir užpildykite laukus :
  "Pagal nutylėjimą" - uždekite požymį "v" - uždėjus šį požymį bankas ir atsiskaitomoji sąskaita bus automatiškai keliami į mokėjimo pavedimus.
  "Banko kodas" - iš sąrašo pasirinkite banko kodą 70440 .
  "Sąskaitos kodas" - įveskite atsiskaitomosios sąskaitos kodą LT070440000000000011.

klien5

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

klien6

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

4 užduotis

Užsienio tiekėjo kortelės sukūrimas
Tiekėjas iš Lenkijos. Klientų sąraše sukurkite užsieniečio kortelę.
Įmonės pavadinimas: EXEX.
Adresas: Rados 56, Lodze.
Įmonės kodas: 110188110.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Kortelės-> Klientai.
 2. Lange "Klientų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Analogiškai kaip pirmame uždavinyje, užpildykite laukus: kodas, rūšis, pavadinimas, įmonės kodas, adresas.
 4. Paspauskite skirtuką "Pirkėjų/Tiekėjų inf."
  Tiekėjo dalyje užpildykite lauką "Mokesčiai". Padėkite pelės žymeklį ant to lauko ir iš mokesčių sąrašo pasirinkite "PVM mokestis importo atveju".
 5. Nuimkite požymį "v" lauke "PVM traukti į skolą".

klien8

 1. Paspauskite skirtuką "Grupavimas".
  Pelės žymeklį padėkite ant lauko, kurį privalote užpildyti: "Sąskaitų ryšys". Iš sąskaitų ryšių sąrašo pasirinkite "Užsienio klientų sąskaitų ryšys".
 2. Paspauskite skirtuką "Alternatyvus adr."
 3. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas" ir užpildykite laukus :
  "Pagal nutylėjimą" - uždėkite požymį "v".
  "Šalies kodas" - įrašykite dviženklį šalies kodą "PL".

klien9

Laukas "Šalies kodas" naudojamas formuojant i.SAF S/F registro duomenis. Jeigu jis neužpildytas, laikoma, kad šalies kodas yra "LT". Todėl šį lauką užpildyti būtina, norit teisingai pateikti i.SAF S/F registro duomenis.

5 užduotis

Pirkėjo kortelės sukūrimas
Klientų sąraše sukurkite naują pirkėjo kortelę.
Įmonės pavadinimas: UAB "Alvirima"
Adresas: H.Manto 28, Kaunas.
Įmonės kodas: 166666620
PVM kodas: LT16666662011.
Žiūrėti video

Pirkėjo kortelė aprašoma analogiškai kaip ir tiekėjo. Pagrindiniai skirtumai : parenkama rūšis "Pirkėjas" ir priskiriama pirkėjo mokesčio bei terminų lentelės.

Darbo eiga:

 1. Kortelės-> Klientai.
 2. Lange "Klientų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite kodą, kurį programoje suteiksite šiam pirkėjui. Jis gali sutapti su įmonės kodu, arba gali būti naudojama kitokia įmonei patogi kodavimo sistema. Šiuo atveju, kodo lauke įveskite įmonės kodą.
  "Rūšis" – pasirinkite rūšį "Pirkėjas".
  "Įmonės kodas" – įveskite įmonės kodą. Paspauskite šalia esantį mygtuką ekoi"Užpildyti aprašymus". Jeigu sistema pagal įmonės kodą suranda tokią įmonę, tai automatiškai užpildo jos rekvizitus, jei ne - tada jų reikšmes reikia suvesti.
  "Pavadinimas" – įveskite įmonės pavadinimą.
  "PVM mok. kodas" – įveskite PVM kodą.
  "Adresas" – įveskite įmonės adresą.
 4. Paspauskite skirtuką "Pirkėjų/Tiekėjų inf."
  Kadangi aprašomas klientas yra pirkėjas, tai būtinai reikia užpildyti dalyje "Pirkėjai" esantį lauką "Mokesčiai". Iš sąrašo parinkite mokesčių lentelę "PVM".
  Jeigu klientui bus taikomi mokėjimo atidėjimai, tai laukelyje "Terminai" iš sąrašo pasirinkite mokėjimo terminą. Šiam pirkėjui parinkite terminų lentelę 10 - atsiskaitymas per 10 dienų.

klien10

 1. Paspauskite skirtuką "Grupavimas".
  Čia privalomas laukas, kurį reikia užpildyti, yra "Sąskaitų ryšys". Iš sąrašo parinkite sąskaitų ryšį PT001.
 2. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

Kartojimo klausimai:

 1. Ar supratote, kas aprašoma terminų lentelėse?
 2. Ar aišku, kokia informacija aprašoma klientų kortelėse?
 3. Ar mokėtumėte sukurti naują tiekėjo kortelę?
 4. Ar mokėtumėte sukurti pirkėjo kortelę?
 5. Ar supratote kas aprašoma kliento kortelės alternatyviuose adresuose?