Valiutinių skolų perskaičiavimas

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Debitorinėse - kreditorinėse operacijose galima atlikti klientų valiutinių skolų perskaičiavimą.

Prieš atliekant klientų valiutinių skolų perskaičiavimus, tai dienai, kada bus vykdomas perskaičiavimas, būtinai turi būti suimportuoti ar suvesti valiutų kursai.

Sąraše kuriama nauja operacija.

Lauke "Operacijos data" nurodoma data, kuriai bus perskaičiuojamos klientų valiutinės skolos.

Parenkama lauko "Tipas" reikšmė: „Valiutų perskaičiavimas“.

Valiutinių skolų perskaičiavimui paspaudžiamas mygtukas "Valiutinių skolų perskaičiavimas".

Norint perskaičiuoti ne visas, o tik dalį skolų, atfiltruojami klientai, dokumentai ar valiutos.

Valiutinių skolų perskaičiavimo metu kliento skola valiuta dauginama iš tos dienos, kada vykdomas perskaičiavimas, valiutos kurso, ir ši suma atimama iš kliento skolos bazine valiuta (eurais). Gautas skirtumas ir yra pajamos arba sąnaudos, atsiradusios dėl valiutų kurso pasikeitimo.

Tokie veiksmai atliekami su kiekvienu dokumentu, kuris nėra pilnai sudengtas ir kuris dalyvauja perskaičiavime. Kiekvienam dokumentui sugeneruojama detali eilutė su paskaičiuotu skirtumu.

Po perskaičiavimo atskirai matosi bendros debeto ir kredito sumos. Lauke "Skirtumas" matosi galutinis perskaičiavimo rezultatas.

Perkėlus operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.