Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio turto modulis skirtas informacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu, apskaitai ir valdymui.

Šiame modulyje vykdomos ilgalaikio turto operacijos:

  • ilgalaikio turto pirkimas,
  • pardavimas,
  • nurašymas,
  • nusidėvėjimo skaičiavimas,
  • vertės keitimas,
  • judėjimas tarp padalinių, atskaitingų asmenų ir kt.

Ilgalaikio turto modulyje spausdinamos ilgalaikio turto kortelės, formuojamos įvairios ilgalaikio turto apyvartos, likučių ataskaitos, nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščiai, inventorizacijos apyrašai.

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti Rivile akademijoje.