DUK

Nr. Klausimas
1. Kam naudojamas mygtukas "Algos servisas"?
2. Automobilio nuomos apskaita.
3. Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius moka pats darbuotojas.
4. Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius sumoka įmonė.
5. Vykdomųjų raštų (antstolių) apskaita.
6. Atostogų likučių vedimas personale.
7. Kaip pasižiūrėti nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų likutį?
8. Kaip sužinoti kiek padaliniuose yra laisvų etatų?
9. Atlyginimo lapelių siuntimas elektroniniu paštu.
10. Kaip suvesti A klasės neapmokestinamas išmokas, kurias reikia traukti į GPM312 deklaraciją ?
11. Kaip GPM312 formoje deklaruoti B klasės išmokas ?
12. Suminė darbo laiko apskaita.
13. Kaip apsirašyti GPM ir Sodros atskaitymus darbuotojams, kuriems metinės pajamos viršija 60 VDU ?
14. Kaip apsirašyti etatinio atlyginimo formulę, kai atlyginimo suma keičiasi mėnesio viduryje ?
15. Kaip aprašomas atlyginimo skaičiavimas darbuotojams, kurie tame pačiame padalinyje dirba pagal kelias sutartis?
16. Kaip suformuoti DA -01K (ketvirtinę) forma?
17. Darbuotojai suvesti algos modulyje darbuotojų sąraše. Kaip juos perkelti į personalo sąrašą?
18. Kaip į vidurkio skaičiavimą įtraukti metines ir pusmečio premijas?
19. Kaip suvesti skolų darbuotojams pradinius likučius?
20. Kaip algos išmokėjime išskirti išmokamą ligos pašalpos sumą?
21. Kokius atlikti algos skaičiavimo pakeitimus nuo 2022 metų?
22. Pajamos natūra už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais.